Tylko Newag chce dostarczyć cztery ezt-y dla Pomorza Zachodniego

Tylko Newag chce dostarczyć cztery ezt-y dla Pomorza Zachodniego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego otworzył ofertę na dostawę czterech sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym. Zgłosił się tylko Newag.

Na sfinansowanie zamówienia samorząd zamierzał przeznaczyć 123 mln zł brutto, natomiast Newag oczekuje 130 724 400,00 zł brutto.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa czterech sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym. Opracowanie zawiera zbiór wymagań technicznych czteroczłonowych EZT zasilanych z sieci trakcyjnej 3 kV DC. Pojazdy zostaną przeznaczone do obsługi linii kolejowych zelektryfikowanych po torze o szerokości 1435 mm z prędkością eksploatacyjną minimum 160 km/h.

Długość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 76 m. Ilość miejsc siedzących w pojeździe na wynieść co najmniej 190 miejsc siedzących, w tym min. 150 miejsc stałych. Pojazd powinien pomieścić w sumie 300 pasażerów (siedzących oraz stojących).

Urząd zastrzegł sobie możliwość rozszerzenia przedmiotu umowy w ramach prawa opcji, o kolejne sztuki pojazdów, jednak nie więcej niż o 4 sztuki.

Pojazdy muszą zostać dostarczone do 20 listopada 2025 r. W przypadku skorzystania z prawa opcji, termin końcowy realizacji zamówienia nie może przekroczyć 20 listopada 2025 r.