MI chce podpisać umowę na międzynarodowe przewozy pasażerskie

MI chce podpisać umowę na międzynarodowe przewozy pasażerskie

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o zamiarze podpisania umowy dotyczącej świadczenia usług publicznych w zakresie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 01.01.2024 r. do ostatniego dnia obowiązywania RRJ 2029/30.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie pasażerskich przewozów kolejowych w ramach uzgodnionego rozkładu jazdy przez stronę Polską, Słowacką i Węgierską na linii komunikacyjnej ujętej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym tj. Kraków – Muszyna (Kosice/Budapest).

Usługa będzie realizowana najwcześniej od 1 stycznia 2024 r. w przypadku jej akceptacji przez Strony współpracujące w uruchomieniu połączenia międzynarodowego.

W przypadku podjęcia przez Ministerstwo decyzji o rozszerzeniu sieci połączeń kolejowych, przedmiot zamówienia może zostać rozszerzony o wykonywanie pasażerskich przewozów kolejowych na innych liniach komunikacyjnych w głąb kraju, np. Kraków – Warszawa/Gdańsk/Trakiszki.

Z uwagi na międzynarodowy charakter połączenia kolejowego, jego uruchomienie uzależnione jest od porozumienia się Stron uczestniczących w jego realizacji – czytamy we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym.