PKP Cargo Service z umową na przewóz węgla dla PGG

PKP Cargo Service z umową na przewóz węgla dla PGG

Polska Grupa Górnicza podpisała z PKP Cargo Service umowę na wykonanie przewozów węgla transportem kolejowym z Oddziałów PGG do KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit (Wola).

Choć początkowo na sfinansowanie zamówienia PGG zamierzała przeznaczyć 13 591 238,63 zł brutto, to umowę podpisano o wartości 18 471 156 zł brutto.

Maksymalny przewidywany wolumen ilościowy węgla do przewozu wynosi 771 000 ton,  czego najwięcej 391 000 ton obejmuje transport węgla z KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit do KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit Wola-Czeczott.

W okresie realizacji umowy zamawiający umożliwi wykonawcy realizacje przewozów po infrastrukturze własnej. W granicach aktualnej zdolności przepustowej wybrana firma będzie posiadała dostęp do infrastruktury kolejowej PGG obejmującej w szczególności tory dojazdowe (szlakowe) do KWK Piast Ziemowit Ruch Piast, Ruch Ziemowit Lędziny i Ruch Ziemowit (Wola), KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, oraz tory zdawczo-odbiorcze niezbędne dla potrzeb wykonania przewozów objętych zamówieniem bez ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz zamawiającego z tego tytułu. W odniesieniu do KWK ROW Ruch Jankowice – zgodnie z zawartymi umowami w tym zakresie i regulaminem zarządcy infrastruktury Infra Silesia.

Przewozy będą realizowane w systemie wahadłowym.  W jednym składzie pociągowym będzie znajdował się wolumen od ok. 950 ton do ok. 2200 ton. Wykonawca zagwarantuje dysponowanie na wyłączność potrzeb przewozowych na rzecz PGG min. 120 wagonów typu Fals (talbot) o ładowności około 52 ton  niezbędnych do przewozu min. 4000 ton na dobę. Dodatkowo dysponować będzie min. czterema lokomotywami spalinowymi o minimalnej mocy znamionowej 550 kW.

Spółka PKP Cargo Service będzie zobowiązana dostarczyć wagony próżne, sprawne, pozbawione zanieczyszczeń i zdatne do załadunku na punkt zdawczo-odbiorczy odpowiednio KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit (Lędziny) lub KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic, KWK ROW Ruch Jankowice -st. Rybnik Towarowy.

Po załadunku wagonów, przewoźnik będzie musiał wykonać wymagane czynności techniczne i wyjechać z infrastruktury PGG w czasie do 2 godzin liczonych od czasu przyjazdu lokomotywy do składu wagonów. Następnie wybrana firma dokona przewozu wagonów ładownych zgodnie z relacją a także odbierze wagony próżne po ich rozładunku z punktu zdawczo-odbiorczego.