ŁKA wybrała ofertę Pesy na dostawę nowych ezt-ów

ŁKA wybrała ofertę Pesy na dostawę nowych ezt-ów

Łódzka Kolej Aglomeracyjna wybrała najkorzystniejszą ofertę postępowaniu na zakup czterech trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pojazdy ma dostarczyć Pesa Bydgoszcz.

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego przewoźnik zamierzał przeznaczyć kwotę 116 199 000 zł brutto.

Pesa Bydgoszcz za realizację zamówienie podstawowego oczekiwała 140 170 800 zł brutto, a dostawę kolejnych 20 pojazdów w ramach opcje wyceniła na 700 854 000 zł brutto.

Przedmiot zamówienia obejmował także świadczenie usług utrzymania dostarczonych elektrycznych zespołów trakcyjnych w okresie 10 lat od dnia przekazania poszczególnych jednostek  do eksploatacji.

Bydgoski producent o zamówienie walczył ze spółką Newag.

Nowe, trójczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne przeznaczone będą do wykonywania pasażerskich przewozów aglomeracyjnych i regionalnych. Pojemność pojazdu wyniesie min. 300 osób (dla 4 os./ m2), w co najmniej 160 miejsc siedzących, z czego min. 140 miejsc stałych.

Zamawiający przewiduje średnie roczne przebiegi ok. 150000 km i żywotność min. 4 000 000 km i 35 lat. Przewiduje się możliwość łączenia pojazdów w trakcję wielokrotną, do 3 pojazdów. Składy będą mogły poruszać się z prędkością do 160 km/h