Dlaczego na biletach umieszczane jest imię i nazwisko osoby kupującej?

Dlaczego na biletach umieszczane jest imię i nazwisko osoby kupującej?

Umieszczenie imienia i nazwiska na biletach kupowanych przez Internet (także przez aplikacje mobilne) jest konieczne dla przeprowadzenia prawidłowej kontroli biletów i przeciwdziałaniu nadużyciom – poinformował wiceminister Bittel w odpowiedzi na interpelacje poselską.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwa Infrastruktury odpowiadając na pytanie jednego z posłów zaznaczył, że bilety w wersji elektronicznej nie zawierają zabezpieczeń uniemożliwiających ich skopiowanie.

– Bilety takie są wystawiane w postaci pliku PDF i mogłyby być kopiowane, przesyłane oraz drukowane dowolną liczbę razy. Również bilety elektroniczne zakupione za pośrednictwem aplikacji mobilnej mogłyby być kopiowane i udostępnione innej osobie nieuprawnionej do przejazdu w ramach zawartej umowy przewozu. Z tego względu konieczne jest zapewnienie cechy unikalności biletów elektronicznych, co następuje wyłącznie dzięki ustaleniu tożsamości okaziciela biletu. Potwierdzenie zgodności imienia i nazwiska pasażera z danymi wskazanymi podczas zakupu pozwala na wykluczenie nadużyć -tłumaczy wiceminister.

Jak dodał, w odróżnieniu od biletów elektronicznych, bilety wydane w kanałach tradycyjnych (np. kasa biletowa, biletomat) posiadają liczne zabezpieczenia przed podrabianiem lub przerabianiem.

– Dlatego przy tych biletach nie ma konieczności wprowadzania dodatkowej weryfikacji poprzez sprawdzenie tożsamości podróżnego. W związku z powyższym obecnie nie ma możliwości ujednolicenia zasad zakupu biletu w zakresie podawania imienia i nazwiska – podkreślił.

Przyznał również, że z uwagi na różnice w kontroli biletów, PKP Intercity nie planuje zmiany zasad zakupu biletów drogą elektroniczną.

– Niemniej cały czas prowadzone są prace w celu optymalizacji procesu sprzedaży biletów drogą elektroniczną. W odpowiedzi m.in. na zgłoszenia użytkowników kanałów sprzedaży wprowadzane są zmiany, które mają na celu ułatwienie procesu zakupu biletu. Spółka rozwija swoje systemy sprzedaży, analizuje aktualne rozwiązania i wprowadza modyfikacje w zakresie dostępnych funkcjonalności oraz interfejsu użytkownika, tak by zakup biletu był jeszcze łatwiejszy  – podsumował wiceminister infrastruktury.