ŁKA z ofertami na dostawę ezt-ów

ŁKA z ofertami na dostawę ezt-ów

Dwie oferty wpłynęły do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na zakup czterech trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o maksymalnej prędkości do 160 km/h, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Postępowanie zawiera opcję dostawy kolejnych 20 pojazdów.

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego przeznaczona została kwota w wysokości 116 199 000 zł brutto,  w tym:

  • 76 470 000,00 zł brutto na dostawę pojazdów
  • 39 729 000,00 zł brutto na usługi utrzymania pojazdów

Jedną z ofert złożył Newag, który za realizację zamówienie podstawowego oczekuje 166 050 000 zł brutto. Dostawę kolejnych 20 pojazdów nowosądecki producent wycenił na 830 250 000 zł brutto. Drugą ofertę złożyła Pesa Bydgoszcz, która za dostawę czterech ezt-ów chce 140 170 800 zł brutto, a za kolejne 20 oczekuje 700 854 000 zł brutto.

Zainteresowany postępowaniem był także Stadler Polska, który jednak nie złożył oferty.

Przedmiot zamówienia obejmuje także świadczenie usług utrzymania dostarczonych elektrycznych zespołów trakcyjnych w okresie 10 lat od dnia przekazania poszczególnych jednostek  do eksploatacji.

O wyborze wykonawcy zdecydują następujące kryteria:

  • Cena dostawy brutto – waga: 40
  • Cena utrzymania pojazdów brutto – waga: 25
  • Współczynnik efektywności kosztowej – waga: 15
  • Cykl przeglądowy P1 – waga: 10
  • Termin dostawy pierwszego pojazdu – waga: 10

Przypomnijmy, dziś Łódzka Kolej Aglomeracyjna korzysta z 20 składów FLIRT3 z czego 10 zostało rozbudowanych do wersji trójczłonowej, 14 trójczłonowych pojazdów Impuls 2 zakupionych w 2017 r. oraz trzech z pięciu zamówionych pojazdów hybrydowych.