Kujawsko-Pomorskie w impasie. Oferta na tabor ponownie za wysoka

Kujawsko-Pomorskie w impasie. Oferta na tabor ponownie za wysoka

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył ofertę złożoną w postępowaniu na zakup maksymalnie siedmiu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania każdego z pojazdów. Propozycja o ponad 10 mln zł brutto przekracza założony budżet.

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego samorząd zamierza przeznaczyć 36,5 mln zł brutto. Jedyną ofertę złożyła Pesa Bydgoszcz, która oczekuje 46 973 700 zł brutto.

W ramach pierwszego prawa opcji Urząd przewiduje dostawę jednego nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania pojazdu. Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty za dostawę dwóch (jednego w ramach zamówienia podstawowego oraz jednego w ramach prawa opcji) nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego, nie przekroczy wysokości środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach drugiego prawa opcji zamawiający zastrzegł sobie możliwość zakupu kolejnych maksymalnie pięciu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania jednostki. Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji w przypadku przyznania na ten cel środków z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEKP) 2021-2027.

Jakie pojazdy?

Urząd Marszałkowski oczekuje dostawy czteroczłonowych pojazdów o maksymalnej prędkości eksploatacyjnej wynoszącej 160 km/h. Układ wnętrza ma być jednoprzestrzenny, z min. liczbą miejsc siedzących wynoszącą 180. Łączna liczba miejsc stojących, przy założeniu 4 osoby na m2, to min. 200. Jednostka ma być w pełni klimatyzowana, wyposażona w dwie toalety systemu zamkniętego zgodnie z TSI PRM, w tym jedna uniwersalna. Za napęd mają odpowiadać silniki asynchroniczne o sumarycznej mocy ciągłej min. 2000 kW.

Każdy podwójny fotel będzie wyposażony w dwa gniazdka elektryczne z 2 gniazdami USB 5V. W pojazdach będzie miejsce na co najmniej sześć rowerów oraz dwa miejsca na ustawienie wózków inwalidzkich wraz z pasami bezpieczeństwa. Będzie także wydzielone miejsce dla obsługi pokładowej pociągu zlokalizowane w członach skrajnych bezpośrednio za ścianką przedziału maszynowego.

Pierwsze postępowanie

W pierwszym przetargu,przy zaplanowanym budżecie 36 mln zł brutto, Pesa Bydgoszcz złożyła ofertą w wysokości w kwocie 46 002 000 zł brutto.