KM unieważniły i ogłosiły nowy przetarg na naprawy P4 33 jednostek EN57AKM

KM unieważniły i ogłosiły nowy przetarg na naprawy P4 33 jednostek EN57AKM

Choć Koleje Mazowieckie uznały ofertę ZNTK Mińsk Maz. za najkorzystniejszą w postępowaniu na naprawy w poziomie utrzymania P4 33 EZT serii EN57 – zmodernizowanych do standardu serii EN57AKM to ostatecznie przetarg został unieważniony. Przewoźnik ogłosił właśnie kolejne postępowanie w tej sprawie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 33 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 – zmodernizowanych do standardu serii EN57AKM. Mazowiecki przewoźnik przewiduje wykonanie prac wykraczających poza stały zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 oraz uzupełnienie braków.

Zamawiający wymaga na każdy cały EZT po naprawie w poziomie utrzymania P4 udzielenia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru danego elektrycznego zespołu trakcyjnego. Przewoźnik oczekuje, że prace zostaną zrealizowane do 31 grudnia 2023 r. Spółka chce aby termin wykonania napraw dla jednego składu nie był dłuższy niż 55 dni kalendarzowych.

Koleje Mazowieckie chcą również aby wykonawca zobowiązał się, aby składy EN57AKM po wykonanej naprawie były kompatybilne między sobą oraz ze składami EN57AL. Połączenie elektryczne między ezt musi zapewniać w sytuacjach awaryjnych przeniesienie napięcia i umożliwiać sterowanie drugiego ezt przy uszkodzonej przetwornicy i baterii.

Spółka wymaga wniesienia wadium w wysokości 995 tys. zł.

Na oferty Koleje Mazowieckie czekają do 7 lutego 2022 r. do godz 10:30. O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria: termin wykonania naprawy P4 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego – waga 10 pkt oraz cenę – waga 90 pkt.

Przypomnijmy, że w pierwszym postępowaniu, mazowiecki przewoźnik na sfinansowanie zamówienia przeznaczył 61 193 484,00 zł brutto. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. złożyły ofertę w wysokości 68 166 846 zł brutto a konsorcjum: Serwis Pojazdów Szynowych oraz Public Transport Service w kwocie 55 527 120 zł brutto.