Są oferty na przebudowę 90 wagonów PKP Intercity

Są oferty na przebudowę 90 wagonów PKP Intercity

PKP Intercity otworzyły oferty w przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądu na 3. poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A / 111A. Po wykonanych pracach będą to wagony przedziałowe 2 klasy. Zgłosiło się dwóch wykonawców. Jedna z ofert mieści się w budżecie.

Przewoźnik na wykonanie prac przeznaczył 424 534 500 zł brutto.

Najniższą oferty w kwocie 391 767 300 zł brutto złożyło konsorcjum Mag-Train z Piasecznaoraz POZBUD z Poznań. Dodatkowo konsorcjum zaproponowało 42 miesiące gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę oraz zadeklarowało wykonanie modernizacji jednego wagonu w terminie 95 dni kalendarzowych. Drugą ofertę złożyła spółka H. Cegielski -Fabryka Pojazdów Szynowych z Poznania, która zaproponowała 494 829 000 zł brutto, 37 miesięcy gwarancji oraz 95 dni kalendarzowych na wykonanie naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu.

Przewoźnik chce aby wykonanie naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów objętych nastąpi nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zaś wykonanie przeglądu na 3. poziomie utrzymania winno nastąpić po 18 miesiącach od wykonania naprawy na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją.

W ramach prac PKP Intercity chce aby wszystkie miejsca siedzące były wyposażone w gniazda elektryczne i gniazdka USB z zapewnieniem łatwego dostępu dla podróżnych. Każde gniazdko musi być z indywidualnym samorestartowalnym zabezpieczeniem przeciążeniowym, a także musi posiadać diodę sygnalizującą stan pracy.

Dodatkowo w wagonach ma być zamontowany system monitoringu. Spółka wymaga nagrywania materiałów wideo na stacje dysków znajdujące się w wagonach.

Przy wyborze oferty PKP Intercity będzie kierowało się trzema kryteriami: ceną – waga 80 pkt, okresem gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę  – waga 10 pkt oraz terminem wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu – waga 10 pkt.

Jest to kolejne postępowanie PKP Intercity dotyczące modernizacji 90 wagonów osobowych serii 141A / 111A. Poprzedni przetarg został unieważniony, ponieważ oferta spółki H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych znacząco przekraczała budżet przewoźnika. Na realizację zamówienia PKP Intercity zamierzało przeznaczyć 424 534 500 zł brutto, a firma z Poznania złożyła ofertę na kwotę 515 752 300 zł brutto.