Kancelaria Senatu podpisała kolejną umowę z PKP Intercity

Kancelaria Senatu podpisała kolejną umowę z PKP Intercity

Kancelaria Senatu podpisała z PKP Intercity umowę na świadczenie usług przewozu kolejowego senatorów na terenie kraju w latach 2024-2026. Zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki.

Wartość umowy wyniosła 1 430 944,96 zł netto.

Jak czytamy w wyjaśnieniu,  zamówienie zostało udzielone z wolnej ręki, ponieważ świadczenie usług w zakresie przejazdów kolejowych senatorów na terenie kraju, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może być świadczone przez jednego wykonawcę, tj. PKP Intercity, który jest jedynym przewoźnikiem posiadającym i zarządzającym siecią połączeń kolejowych i obsługującym pociągi kwalifikowane na terenie całego kraju, a także świadczącym usługę przewozu w wagonach z miejscami sypialnymi lub z miejscami do leżenia.

Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora senatorowie na terenie kraju mają prawo do bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego.

Dotychczasowa umowa wygasa 31 grudnia 2023 r.