Jedna oferta na budowę bazy utrzymaniowo-naprawczej KM w Radomiu

Jedna oferta na budowę bazy utrzymaniowo-naprawczej KM w Radomiu

Koleje Mazowieckie otworzyły oferty w długo wyczekiwanym postępowaniu na budowę bazy utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Radomiu. Złosiło się jeden wykonawca.

Na sfinansowanie zamówienia Koleje Mazowieckie zamierzają przeznaczyć 52 890 000 zł brutto

Jedyną ofertę w wysokości 79 888 500 zł brutto złożyło konsorcjum w składzie Agat (lider) oraz Inżynieria Rzeszów (partner).

Przypomnijmy, że zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie bazy utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Radomiu (punktu utrzymania pojazdów kolejowych), tj. hali utrzymaniowo-naprawczej z warsztatami, akumulatorownią i magazynem oraz garażem, budynku socjalno-biurowego, sprężarkowni, kotłowni c.o., magazynu materiałów niebezpiecznych, pomieszczenia na odpady przemysłowe, myjni taboru, niezbędnej infrastruktury i zagospodarowania terenu. Inwestycja ma powstać przy ul. Mazowieckiego.

Koleje Mazowieckie wymagają także udzielenia przez co najmniej 5-letniej gwarancji jakości na wybudowaną bazę oraz 3-letniej gwarancji jakości na dostarczone urządzenia.

Obiekt miałby powstać w terminie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria, cena- 90 pkt oraz gwarancja jakości – 10 pkt.

Dodajmy, że w połowie maja 2022 r. w Sochaczewie otwarto halę dla pojazdów FLIRT ER160. Obiekt został zbudowana na mocy umowy podpisanej między Kolejami Mazowieckimi i firmą Stadler w czerwcu 2020 r. Wartość inwestycji wyniosła 22 mln zł.