Łącznica w Kalwarii Zebrzydowskiej ułatwi podróże na trasie z Krakowa do Bielska Białej

Łącznica w Kalwarii Zebrzydowskiej ułatwi podróże na trasie z Krakowa do Bielska Białej

PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły budowę nowej łącznicy, która od 11 czerwca zostanie oddana do użytkowania. Dzięki inwestycji, sprawniejszy będzie ruch kolejowy. Czas przejazdu pociągiem skróci się o co najmniej 11 minut na trasie łączącej Małopolskę z woj. śląskim. Przedsięwzięcie PLK za blisko 23 mln zł netto współfinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dzięki łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej, od 11 czerwca możliwy będzie bezpośredni przejazd pociągów na trasie Kraków – Bielsko-Biała – Kraków. Nowe rozwiązanie wyeliminuje konieczność zmiany kierunku jazdy pociągów na stacji Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona. Efektem będzie sprawniejszy ruch pociągów i krótsze podróże z Krakowa do Wadowic, Andrychowa i Bielska-Białej. Zwiększy się efektywność wykorzystania linii kolejowych. Każde ułatwienie na kolei wpływa także na wzrost zainteresowania podróżami ekologicznym środkiem transportu.

Zrealizowane prace PLK obejmowały wybudowanie odcinka toru wraz z nowym nasypem kolejowym o długości blisko 500 m, który łączy dwie istniejące zelektryfikowane linie kolejowe: nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała. Wykonano jednocześnie rozbudowę istniejącego mostu kolejowego nad ciekiem wodnym. Ważny zakres robót stanowiła także zabudowa rozjazdów wraz z odcinkami torów dojazdowych łączących budowaną łącznicę z siecią kolejową oraz zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i oświetlenia.

Prace za blisko 23 mln zł netto zrealizowano w ramach zadania: „Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna”.

Zadanie jest częścią projektu: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycje za nieco ponad 150 mln zł zwiększają atrakcyjność trasy z Krakowa do Bielska Białej. Oprócz budowy łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej, PLK zrealizowały również prace o wartości 129 mln zł netto, w ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – granica województwa. Dzięki przedsięwzięciu, prowadzonemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, między Wadowicami a Andrychowem – podniesiono komfort oraz bezpieczeństwo podróżowania. Dodatkowy przystanek Osiedle Podhalanin w Wadowicach i zmodernizowane perony na stacji Andrychów oraz na  przystankach w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie zapewniają lepszą dostępność do kolei. Powstała również mijanka w Barwałdzie Średnim, czyli dodatkowy tor o długości blisko 1 km, zapewniający warunki do mijania się pociągów na jednotorowej trasie Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała. Dostępność zwiększył przystanek w dogodniejszej lokalizacji – na mijance.

Prace poprawiające dostęp do kolei zrealizowano również na terenie województwa śląskiego. Z przebudowanej stacji Kozy podróżni łatwiej wsiadają do pociągów w kierunku Bielska-Białej, Andrychowa, Wadowic i Krakowa.