Dwie oferty na wykonanie przeglądów P3 pojazdów SA95

Dwie oferty na wykonanie przeglądów P3 pojazdów SA95

Lubuski Zakład Polregio w Zielonej Górze otworzył oferty w przetargu na wykonanie przeglądów okresowych trzeciego poziomu utrzymania P3 dwóch bimodalnych zespołów trakcyjnych serii SA95.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 2 195 000 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Konsorcjum Serwis Pojazdów Szynowych i MWM Rail Service – 4 036 589,40 zł brutto;
  • Newag – 1 899 735 zł brutto.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych trzeciego poziomu utrzymania P3 dwóch bimodalnych zespołów trakcyjnych serii SA95 zgodnie z obowiązującym cyklem przeglądów zawartych w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) i Dokumentacji Techniczno – Ruchowej (DTR) dla pojazdów serii SA95 z wyłączeniem zakresu układu napędowego N-PACK HZT.

W ramach prac dodatkowych, przewoźnik oczekuje wymiany m.in.: zgarniacza, czujnika prędkości na sterownika drzwi, linki odluźniacza hamulca postojowego, głośnika SIP oraz napędu drzwi WC. Wszystkie części muszą być nowe. Wykonawca naprawi także agregat grzewczy.

Przewoźnik oczekuje, że przegląd jednego pojazdu wyniesie 30 dni kalendarzowych.

Dodajmy, że jeżeli wpłyną więcej niż dwie oferty, zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

Przypomnijmy, że dwa pojazdy zostały wyprodukowane w 2019 r. przez Newag w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.