Dwie oferty na naprawy P4 lokomotyw EP09

Dwie oferty na naprawy P4 lokomotyw EP09

W trzecim postępowaniu na wykonanie napraw okresowych P4 15 lokomotyw elektrycznych serii EP09 wpłynęły dwie oferty.

Tak jak w przypadku poprzednich przetargów i tym razem, PKP Intercity zaplanowało budżet w wysokości 29 914 991,62 zł brutto za realizację zamówienia podstawowego oraz 43 875 321,04 zł brutto w przypadku skorzystania z prawa opcji polegającego na wykonaniu P4 w kolejnych 7 pojazdach.

Jedną z oferty złożyło konsorcjum firm: COMPREMUM (lider ) oraz MAG-TRAIN (partner), które za wykonanie zamówienia w zakresie podstawowym oczekuje 42 663 695,87 zł brutto oraz 62 573 420,61 zł w przypadku wykonania zamówienia wraz z
prawem opcji. Konsorcjum deklaruje wykonanie naprawy okresowej P4 jednej lokomotywy w terminie 70 dni kalendarzowych a także udzieli 21-miesięcznej gwarancji i rękojmi na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie.

Drugą ofertę złożyła spółka PESA Mińsk Mazowiecki z ofertą w wysokości 33 543 668,25 zł brutto w przypadku zamówienia podstawowego oraz 49 197 380,10 zł brutto w przypadku wykonania napraw P4  22 elektrowozów. Firma z Mińska Maz. również deklaruje wykonanie napraw w terminie 70 dni kalendarzowych ale udzieli dłuższej bo wynoszącej 22 miesiące gwarancji i rękojmi na prawidłową
pracę lokomotywy po wykonanych pracach.

Przy wyborze wykonawcy PKP Intercity będzie kierowało się trzema kryteriami:  terminem wykonania naprawy jednej lokomotywy – 20 pkt,  okresem rękojmi i gwarancji – 10 pkt oraz  ceną  – 70 pkt.

Przypomnijmy, że dwóch poprzednich postępowaniach do przewoźnika nie wpłynęła żadna oferta.