Dwie oferty na dostawę 20 lokomotyw dla PKP Intercity

Dwie oferty na dostawę 20 lokomotyw dla PKP Intercity

PKP Intercity otworzyły oferty w przetargu na dostawę 20 nowych jednosystemowych lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Zainteresowanych kontraktem jest dwóch polskich producentów.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierza przeznaczyć 463,71 mln zł brutto.

Oferty złożyli

  • Konsorcjum: Pesa Bydgoszcz oraz Pesa Mińsk Mazowiecki  – 561 372 000 zł brutto.
  • Newag – 524 595 000 zł brutto.

Przedmiot zamówienia oprócz dostawy lokomotyw obejmuje przeszkolenie osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie ich obsługi, a także dostawę wyprawki.

Wybrany wykonawca będzie świadczył usługę utrzymania pojazdów, w ramach których wykonawca zobowiązany będzie do:

  • świadczenia usług utrzymania technicznego pojazdów o zakresie spełniającym trzy poziomy utrzymania pojazdów kolejowych (poziom 2, poziom 3, poziom 4) a także nadzorowanie personelu zamawiającego przy wykonywaniu utrzymania technicznego poziomu P1 pojazdów;
  • zapewnieni specjalistyczne wyposażenie Zaplecza Technicznego do świadczenia usług,
  • świadczenia usług utrzymania nieplanowego, korekcyjnego oraz napraw pogwarancyjnych;
  • czyszczenia pojazdów;
  • udostępnienia kanału informatycznego, w ramach usługi utrzymania pojazdów, dla przekazywania pomiędzy zamawiającym a wykonawcą informacji o Uszkodzeniach/Usterkach lub Awariach stwierdzonych w Pojazdach, które będą przez wykonawcę usuwane w ramach usługi utrzymania pojazdów.

PKP Intercity wymagało udzielenia gwarancji jakości i rękojmi na każdy z pojazdów, ich oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację, na okres co najmniej 36 miesięcy.

Dostawa wszystkich pojazdów ma nastąpić w terminie do 30 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym dostawa pierwszego pojazdu musi nastąpić nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W postępowaniu wpłynęło ponad 258 pytań. Jedno z ciekawszych pytań dotyczyło tego czy zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę oferty na lokomotywy wielosystemowe, które na dzień dostawy mogłyby mieć wyłączone funkcje umożliwiające wjazd do innych krajów. Inne z pytań dotyczyło podwyższenie progu waloryzacji do 30 %. Jeszcze w październiku jeden z wykonawców chciał ponownie przesunąć termin składania ofert (na 14 listopada 2022 r.) na co PKP Intercity się nie zgodziło.

Ogłoszenie przetargu na dostawę nowych 20 jednosystemowych lokomotyw elektrycznych oznacza zawieszenie projektu wykonania naprawy okresowej na piątym poziomie utrzymania (P5) lokomotyw EU07.