Dwie jednostki Kolei Mazowieckich na dłużej w Kolejach Śląskich

Dwie jednostki Kolei Mazowieckich na dłużej w Kolejach Śląskich

Koleje Śląskie ponownie na kolejne kilka miesięcy wydzierżawiły od Kolei Mazowieckich dwa elektryczne zespoły trakcyjne.

Jak tłumaczy śląski przewoźnik zamówienie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki ponieważ spółka jako przewoźnik kolejowy kieruje się zapewnieniem ciągłości ruchu pasażerskiego z uwzględniającym zapewnienia ciągłości pracy przewozowej

Spółka zobowiązana jest do przeprowadzenia planowych wyłączeń elektrycznych zespołów trakcyjnych, Spółka podjęła działania w celu zwiększenia liczby posiadanych pojazdów i ogłosiła postępowanie na dzierżawę 4 szt. pojazdów, które zostało unieważnione z przyczyn niezależnych od spółki, w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione – czytamy w komunikacie.

Za dzierżawę dwóch pojazdów Koleje Śląskie zapłacą mazowieckiemu przewoźnikowi  1 980 000 zł netto.