W Przemyślu powstaje nowy most kolejowy

W Przemyślu powstaje nowy most kolejowy

Trzy przęsła istniejącej przeprawy kolejowej zostały przesunięte i są już na docelowych podporach. Budowany jest nowy most, który zapewni sprawny i bezpieczny ruch kolejowy na trasie Kraków – Medyka. W przestrzeni miasta zachowane będą historyczne konstrukcje. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., za ponad 60 mln zł netto jest współfinansowana ze środków unijnych POIiŚ.

Przemyśl zyska nowy most, który wraz z elementami zabytkowej konstrukcji wpisuje się w panoramę miasta. PLK SA kontynuują inwestycję na trasie nr 91 Kraków – Medyka. Nowy obiekt zapewni sprawne i bezpieczne podróże pociągiem m.in. z Przemyśla do Rzeszowa, Krakowa, czy na Dolny Śląsk.

Przęsła zabytkowego mostu zostały przesunięte i posadowione na nowe, docelowe podpory. Między tymi konstrukcjami budowana jest nowa przeprawa. Są już nowe przyczółki, kolejne roboty obejmują filary, m.in. zbrojenia i wykonanie ław fundamentowych. Wzdłuż toru nr 2 – od strony Medyki, scalane są elementy docelowych konstrukcji obiektu. Wykonanie „by-passu” umożliwia prowadzenie ruchu w trakcie realizowanych robót budowalnych. 

Inwestycja PLK SA, której efektem będą dwie nitki nowych mostów, zagwarantuje sprawne i bezpieczne podróże koleją. Przewoźnicy zyskają lepsze warunki do tworzenia atrakcyjnej oferty dla pasażerów. Z korzyścią dla miasta, zachowane zostaną zabytkowe elementy kolejowej przeprawy. Jedna nitka posłuży do zaadaptowana na ścieżkę pieszo-rowerową, druga zostanie wykorzystana przez Muzeum Ziemi Przemyskiej.

W listopadzie br. planowane jest oddanie jednego nowego toru na moście do ruchu pociągów, a drugiego w grudniu.

W ramach inwestycji kolejowej, pod mostem przewidziano także zakres prac drogowych. Dzięki  temu korzystnie zmieni się system komunikacji miejskiej w Przemyślu. Prace pod obiektem mają się zakończyć w I kwartale 2024 r. 

Inwestycja PLK SA w Przemyślu realizowana jest w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, etap II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest poprawa spójności sieci kolejowej, wzrost bezpieczeństwa i konkurencyjność transportu kolejowego. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.