CER opublikował mapę drogową dot. systemów biletowych

CER opublikował mapę drogową dot. systemów biletowych

CER – Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej – opublikowała pierwsze sprawozdanie z postępów we wdrażaniu zintegrowanych systemów biletowych w Europie. Raport bazuje na wynikach ankiety internetowej przeprowadzonej pod koniec 2022 r. wśród przewoźników pasażerskich zrzeszonych w CER.

CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) zrzesza 75 przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury z krajów Unii Europejskiej. Jesienią 2021 r. CER opublikował mapę drogową dot. systemów biletowych, w której zawarł swoją wizję  rozwoju systemów sprzedaży i dystrybucji biletów kolejowych w perspektywie do 2025 i 2030 r. Zgodnie z deklaracją CER mapa drogowa przedstawia konkretne działania w celu poprawy przewozów pasażerskich w jednolitym europejskim obszarze kolejowym. Jej realizacja jest jednym z głównych wyznaczników zaangażowania sektora w realizację celów Unii Europejskiej w zakresie klimatu i wzrostu gospodarczego.

 

Pierwsze sprawozdanie z postępów wdrażania mapy drogowej CER bazuje na ankiecie internetowej przeprowadzonej pod koniec 2022 r. wśród przewoźników pasażerskich zrzeszonych w CER . W ankiecie uczestniczyły spółki przewozowe, które razem odpowiadają za 87% ruchu pasażerskiego w Europie. Członkowie CER w sumie obsługują ok. 92% kolejowych przewozów pasażerskich w krajach Unii Europejskiej i EFTA.

Ogólne postępy we wdrażaniu mapy drogowej wśród respondentów badania są dobre, większość działań przebiega zgodnie z planem, a kilka przedsiębiorstw kolejowych spełnia już wymogi określonych etapów. Stopień wdrożenia poszczególnych działań jest zróżnicowany. Większość respondentów określiła stan swojego zaawansowania jako lokujący się w przedziale od 25% (faza wstępna projektu) do 75% (faza realizacji), przy czym niektórzy przewoźnicy zgłosili konkretne działania jako niezrealizowane (jeszcze nie rozpoczęte). Do mniej zaawansowanych działań należą przede wszystkim harmonizacja warunków sprzedaży biletów i zapewnienie informacji w czasie rzeczywistym w trakcie podróży. Lepiej przebiega wśród przewoźników aktualizacja na bieżąco rozkładów jazdy i rozszerzenie przedziałów czasowych rezerwacji biletów (od 6 do 12 miesięcy). CER zapowiada, że będzie regularnie co 6 miesięcy monitorował postępy we wdrażaniu systemów biletowych.

Podczas ostatniego walnego zgromadzenia, które odbyło się 1 lutego 2023 r., CER przyjął stanowisko w sprawie multimodalnych usług mobilności cyfrowej (MDMS), które jest reakcją na wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej. Inicjatywa MDMS ma na celu integrację transportu publicznego i transportu kolejowego w celu osiągnięcia płynnych multimodalnych usług przewozów pasażerskich.

Inicjatywa Komisji dotycząca MDMS jest postrzegana jako pierwszy krok w kierunku szerszego wykorzystania multimodalnych instrumentów podróży i zapewnienia pasażerom lepszego przeglądu połączeń i taryf.

Raport CER dostępny jest TUTAJ.