BLIK w systemach sprzedaży PKP Intercity?

BLIK w systemach sprzedaży PKP Intercity?

PKP Intercity zaprasza zainteresowanie podmioty do udzielenia informacji cenowej dotyczącej usługi obsługi i rozliczenia płatności bezgotówkowych przy użyciu BLIK w systemach sprzedaży przewoźnika.

Przedmiotem zapytania jest uzyskanie informacji cenowej z tytułu obsługi i rozliczania płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu płatności BLIK realizowanych w czasie rzeczywistym w samoobsługowych systemach sprzedaży przewoźnika, a także integracja systemu płatności wykonawcy z tymi systemami.

PKP Intercity prosi o wypełnienie udostępnionego formularza, który posiada przedziały wysokości utargu w okresie 1 miesiąca, dla jakich należy wskazać stawkę prowizji.

Dodatkowo formularz został podzielony na kanały sprzedaży: serwis www, aplikacja mobilna oraz biletomaty własne przewoźnika.

Przewoźnik przewiduje w umowie stałą stawkę prowizyjną wynikającą z przedziału szacowanej wartości sprzedaży. Jednolita stawka stosowana będzie podczas obowiązywania całej umowy tj. przez okres 36 miesięcy, niezależnie od rzeczywistego utargu w poszczególnych miesiącach.

Termin składania informacji upływa 12 września 2022 roku do godziny 14:00.