Bilet internetowy tylko z dokumentem tożsamości

Bilet internetowy tylko z dokumentem tożsamości

Czy przewoźnik kolejowy ma prawo legitymować pasażera z biletem kupionym przez internet? Urząd Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął problem, który od lat był spornym tematem między pasażerami a kontrolującymi. Skargi podróżnych w tej sprawie wpływają również do Urzędu Transportu Kolejowego.

Pasażerowie często zadają pytanie, dlaczego kupując bilet w internecie muszą wpisywać swoje imię i nazwisko oraz dodatkowo w trakcie kontroli okazywać dokument tożsamości, natomiast przy zakupie biletu w kasie czy biletomacie mogą jeździć incognito. Przywołując przepisy wprowadzone przez RODO, jeden z pasażerów złożył w tej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargę na PKP Intercity. Autor skargi przywołał zapis rozporządzenia mówiący o tym, że przetwarzanie danych powinno respektować zasadę minimalizacji: dane osobowe powinny być przetwarzane tylko w zakresie, który jest niezbędny dla osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

 

UODO przyznał jednak rację przewoźnikowi uwzględniając art. 16 ust. 3 Prawa przewozowego i regulamin PKP Intercity dotyczący sprzedaży biletów przez internet. Umieszczenie na bilecie danych pasażera – zdaniem urzędu – mieści się w prawnie uzasadnionym interesie administratora, którego sprawa dotyczy. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych służy zapobieganiu oszustwom polegającym na wielokrotnym wykorzystaniu tego samego biletu. Przewoźnik tłumaczył, że w przypadku biletów kupowanych w kasach i biletomatach posiadają one inne zabezpieczenia chroniące przed kilkukrotnym wykorzystaniem.

– Rozstrzygniecie UODO powinno rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące konieczności podawania imienia i nazwiska przy zakupie biletu internetowego. Warto jednak pamiętać, że od niedawana wszyscy przewoźnicy honorują mTożsamość. Jeśli posiadamy bilet w formie elektronicznej i aplikację mObywatel to do podróży pociągiem wystarczy tylko smartfon – przypomina dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dowód w aplikacji mObywatel

Bilety kupione przez internet można okazać na ekranie urządzenia mobilnego (nie dotyczy to podróży międzynarodowych oraz w kuszetkach i wagonach sypialnych). Również niezbędny podczas kontroli dokument tożsamości można mieć w postaci wirtualnej w aplikacji mObywatel. Dzięki apelowi Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wszyscy przewoźnicy wprowadzili ułatwienia dla podróżnych honorujące dokument w tej formie.