400 zł podwyżki w PKP Cargo

400 zł podwyżki w PKP Cargo

Po tygodniowej przerwie, dziś odbyło się kolejne ważne spotkanie w PKP Cargo. Podczas negocjacji podpisano protokół wdrażający od czerwca 2022 r. podwyżki do uposażenia zasadniczego w wysokości 400 zł

Jednocześnie do jesieni tego roku zawieszony zostanie spór zbiorowy.

Prezydent ZZM, Pan Leszek Miętek podziękowało wszystkim pracownikom, którzy przybyli dzisiaj do Warszawy pod siedzibę PKP Cargo za udzielone wsparcie.

– Wasza obecność pozwoliła na zbliżenie stanowisk w negocjacjach. Na ten moment udało nam się wspólnie doprowadzić do ustaleń zderzających odczuwalne podwyżki od 1 czerwca. Jednocześnie nie zamyka te drogi do dalszych chciałam jesienią tego roku – dodał Miętek

Szacowany przez Spółkę koszt podwyżek wyniesie ok. 94 mln złotych.

Historia podpisanego porozumienia

Przypomnijmy, że w sierpniu 2021 r. ówczesny zarząd PKP Cargo podpisał porozumienie z związkami zawodowymi,  z którego wynikało, że pracownicy przewoźnika otrzymają jednorazową nagrodę a rozmowy dotyczące wprowadzenie stałych podwyżek zostaną podjęte na początku 2022 r.

W styczniu 2022 r. przedstawiciele związków zawodowych wystosowali pismo do zarządu przewoźnika ws. rozpoczęcia rozmów dotyczących podwyżek wynagrodzeń.

Podczas spotkania, które odbyło się 31 stycznia 2022 r. organizacje związkowe będące stroną ZUZP przedstawiły swoje żądania dotyczące wdrożenia z dniem 1 kwietnia 2022 roku podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 600 zł dla pracowników wynagradzany według ZUZP oraz proporcjonalne podwyżki dla pracowników wynagradzany według wskaźnika.

Na początku marca związkowcy poinformowali o zakończeniu dialogu społecznego. Podjęto także decyzję o zawiązaniu Międzyzwiązkowego Komitetu Referendalno-Strajkowego i przeprowadzeniu referendum strajkowego. Jak się okazało blisko 99% pracowników, którzy brali udział w referendum (ponad 70%)  opowiedziało się za strajkiem.

Warto dodać, że w związku z brakiem porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń i odmową Zarządu PKP Cargo podpisania protokołu rozbieżności, obecni na wtorkowym (12 kwietnia 2022 r.) spotkaniu przedstawiciele związków zawodowych postanowili nie opuszczać siedziby spółki do czasu rozstrzygnięcia rokowań sporu zbiorowego.

Decyzja ta zbiegła się z końcem oddelegowania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Władysława Szczepkowskiego do wykonywania czynności prezesa zarządu przewoźnika.

Dzień później  Rada Nadzorcza powołała na stanowisko prezesa PKP Cargo pana Dariusza Seligę i odłożono do 27 kwietnia 2022 r. rozmowy, po to aby nowy prezes mógł się zorientował w możliwościach spółki.

Następnie,  w piątek 22 kwietnia 2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego powołano do zarządu przewoźnika Jacka Rutkowskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych oraz Macieja Jankiewicza, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych.

Niestety, zaplanowane spotkanie zakończyło się podpisaniem protokołu rozbieżności.