Związki zawodowe rozmawiały z zarządem PKP Cargo

Związki zawodowe rozmawiały z zarządem PKP Cargo

W poniedziałek, 31 stycznia odbyło się spotkanie zarządu PKP Cargo z przedstawicielami strony społecznej. Związki zawodowe oczekują podpisania porozumienia ws. podwyżek do końca lutego 2022 r.

Spotkanie zarządu przewoźnika ze związkami zawodowymi to realizacja zobowiązania z porozumienia z 27 sierpnia 2021 r. podczas, którego ustalono, że strony w styczniu rozpoczną rozmowy w ramach dialogu społecznego dotyczącego wdrożenia systemowych podwyżek wynagrodzeń od 1 kwietnia 2022 r.

Po kolejnym spotkaniu z pracodawcą bez konsensusu, związki zawodowe wystosowały wspólne wystąpienie w sprawie podwyżek.

Organizacje związkowe będące stroną ZUZP postulują wdrożenie z dniem 1 kwietnia 2022 roku podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 600 zł dla pracowników wynagradzany według ZUZP oraz proporcjonalne podwyżki dla pracowników wynagradzany według wskaźnika.

 – Podwyżki wynagrodzeń powinny objąć wszystkich pracowników spółki według stanu zatrudnienia na dzień 1 kwietnia 2022 r. – zaznaczają związkowcy.

Jednocześnie przedstawiciele 10 organizacji związkowych  rekomendują wdrożenie podwyżek wynagrodzeń w spółkach Grupy PKP Cargo na zasadach analogicznych.

– Oczekiwana przez pracowników podwyżka uzasadniona jest wzrostem kosztów utrzymania wynikających z nienotowanej od lat inflacji oraz braku systemowej podwyżki od 2019 r. – podkreślają.

Jak tłumaczą przedstawiciel związków zawodowych radykalny wzrost cen powoduje sytuacje, w których pracownicy nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb swoich rodzin. Także wzrost wynagrodzeń w innych dziedzinach gospodarki oraz konkurencyjnych firmach kolejowych stanowi czynnik determinujący postulowanej podwyżki.

– Brak systemowej podwyżki wynagrodzeń spowodują odejścia do innych spółek kolejowych szczególnie pracowników związanych z procesem przewozowym i utrzymaniem taboru – zwracają uwagę organizacje.

Związki zawodowe oczekują zawarcia porozumienia w sprawie podwyżki wynagrodzeń w ramach dialogu społecznego w terminie do 28 lutego 2022 r.

– Brak porozumienia do tego terminu spowoduje zakończenie dialogu i wysunięcie proszę płacowy w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – podsumowują przedstawiciel związków zawodowych w wystąpieniu do zarządu PKP Cargo.