Co zawiera podpisany w PKP Cargo protokół rozbieżności ?

Co zawiera podpisany w PKP Cargo protokół rozbieżności ?

Podczas spotkania zarządu PKP Cargo z przedstawicielami związków zawodowych, które odbyło się 27 kwietnia 2022 r. spisano protokołu rozbieżności. Co zawiera podpisany dokument?

Pracodawca zapewnia o woli realizacji zobowiązań spółki wynikających zarówno z ustaleń zawartych w porozumieniu Stron ZUZP z dnia 27 sierpnia 2021 r., jak również § 5 Paktu Gwarancji Pracowniczych z dnia 2 września 2013 r.

Podczas spotkania prezes Dariusz Seliga zwrócił uwagę na niepewność warunków zewnętrznych jak również perspektyw działalności spółki, związanych głównie z trwającą od 2 lat pandemią i wojną w Ukrainie.

 – Z tego względy wdrożenie podwyżek bez wcześniejszego pozyskania środków stanowiłoby zagrożenie dla stabilności finansowej spółki a tym samym stabilności zatrudnienia – napisano w protokole rozbieżności

Przedstawiciele przewoźnika podkreślając wolę prowadzenie rokować w dobrej wierze i w poczuciu odpowiedzialności za losy spółki i jej pracowników, zwrócili się do strony społecznej o kontynuowanie rozmów.

Strona związkowa podtrzymała żądanie podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym dla pracowników PKP Cargo wysunięte w dniu 1 marca 2022 r, dotyczące wdrożenia z dniem 1 kwietnia 2022 r. podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 600 zł dla pracowników wynagradzany według ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzany według wskaźnika zgodnie z § 5 Paktu Gwarancji Pracowniczych z dnia 2 września r. i zawartym w dniu 27 sierpnia 2021 roku porozumienie pomiędzy Stronami ZUZP.

Z uwagi na brak możliwości osiągnięcia porozumienia strony uznają że dzisiejsze spotkanie kończy rokowania a spór zbiorowy, zgodnie z przepisami prawa przychodzi w etap mediacji. Jednocześnie strona związkowa oczekuje od pracodawcy wskazanie mediatora w terminie do 6 maja 2022 r.

– Pierwsze spotkanie w ramach mediacji w toczącym się sporze zbiorowym odbędzie się w terminie zaplanowane przez mediatora jednak nie później niż do 16 maja 2022 r. – napisano.

W spotkaniu uczestniczyli Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo, Zenon Kozendra członek zarządu przedstawiciel pracowników, Jacek Rutkowski członek zarządu ds. handlowych a także przedstawiciele 11 organizacji związkowych działających w PKP Cargo.