Nie będzie systemowych podwyżek w PKP Cargo

Nie będzie systemowych podwyżek w PKP Cargo

Zarząd PKP Cargo podpisał porozumienie z związkami zawodowymi. Wynika z niego, że pracownicy przewoźnika otrzymają jednorazową nagrodę a kwota gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza zostanie zwiększona. Rozmowy dotyczące wprowadzenie stałych podwyżek zostaną podjęte na początku 2022 r.

Na mocy porozumienia podpisanego przez zarząd PKP Cargo a Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, wynika że pracownicy zatrudnieni w centrali i zakładach spółki otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości 500 zł brutto a kwota gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza zwiększona zostanie o 800 zł.

W styczniu 2022 r. strony podejmą rozmowy dotyczące wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia 2022 r. z uwzględnieniem wyników finansowych za rok 2021 oraz bieżącej sytuacji spółki.

PKP Cargo szacuje, że łączny koszt nagród i zwiększenia gratyfikacji wyniesie około 23,9 mln zł, z czego koszt 21,4 mln zł ujęty zostanie w wynikach za III kwartał 2021 r., koszt 2,5 mln zł ujęty zostanie w wynikach za IV kwartał 2021 r.

Przypomnijmy, że od 1  lipca 2021 r. wprowadzone zostały podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe w kwocie średnio 350 zł w wynagrodzeniu zasadniczym. Natomiast w spółce PKP Intercity, podczas spotkania organizacji związkowych z przedstawicielami zarządu przewoźnika, ustalono że pracownicy otrzymają dwie jednorazowe nagrody po 900 zł brutto wypłacone odpowiednio do 10 września i 10 grudnia 2021 r.