Związki zawodowe chcą rozmawiać o podwyżkach w PKP Cargo

Związki zawodowe chcą rozmawiać o podwyżkach w PKP Cargo

Przedstawiciele związków zawodowych działających w PKP Cargo wystosowali pismo do zarządu przewoźnika ws. podwyżek wynagrodzeń.

Jak czytamy w przekazanym do PKP Cargo piśmie, zgodnie z porozumieniem z 27 sierpnia 2021 r. pomiędzy zarządem PKP Cargo a Sygnatariuszami ZUZP,  strony ustaliły, że  w styczniu 2022 r. rozpoczną rozmowy w tramach dialogu społecznego dotyczącego wdrożenia systemowych podwyżek wynagrodzeń od 1 kwietnia 2022 r. dla pracowników PKP Cargo, związki zawodowe domagają się jak najszybszego rozpoczęcia rozmów oraz ustalenia kwoty podwyżki.

Jak zaznaczają związkowcy, pracownicy PKP Cargo od 2 lat nie otrzymali systemowej podwyżki wynagrodzeń a zwiększająca się inflacja, podwyżki cen energii spowodowały, że koszty życia znacznie wzrosły.

– Ta sytuacja spowodowała pogorszenie się sytuacji materialnej pracowników PKP Cargo i członków ich rodzin. Nie możemy dłużej zgadzać się na taki stan rzeczy – zaznaczają przedstawiciele związków zawodowych.

 Związkowcy oczekuję od zarządu PKP Cargo wyznaczenie terminu spotkania i odpowiedzialnego podejścia do rozmów a także wywiązania się z podpisanego w dniu 27 sierpnia porozumienia.