Koniec dialogu społecznego w PKP Cargo. Będzie strajk?

Koniec dialogu społecznego w PKP Cargo. Będzie strajk?

Związki zawodowe działające w PKP Cargo poinformowały o zakończeniu dialogu społecznego w zakresie postulatu wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników przewoźnika.

 

Związki zawodowe w skierowanym do zarządu PKP Cargo piśmie żądają wdrożenia z dniem 1 kwietnia 2022 r. podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym wysokości 600 zł dla pracowników wynagrodzony według z ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagrodzony według wskaźnika.

– Podwyżki wynagrodzeń powinna objąć wszystkich pracowników spółki według zatrudnienia na dzień 1 kwietnia 2022 r. – podkreślają związkowcy.

Jak czytamy w dokumencie, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nieuwzględnienie żądań w terminie do 7 marca 2022 r. skutkować będzie wszczęciem zbioru zbiorowego.

– Jednocześnie informujemy, że w przypadku zaistnienia sporu zbiorowego pracodawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć rokowania w celu rozwiązania sporu.

Związki zawodowe uprzedzają, że w przypadku nie uwzględnienia wysuniętych żądań zostanie ogłoszony strajk.

W opublikowanym wieczorem komunikacie przewoźnika czytamy, że zarząd PKP Cargo zwróciła się do związków zawodowych działających w imieniu pracowników z wnioskiem o przedłużenie prowadzonego dialogu społecznego co najmniej do czasu dokonania oceny wyników finansowych Spółki za 2021 rok i pierwszy kwartał 2022 roku, a tym samym o odroczenie ewentualnych decyzji w kwestii systemowej podwyżki wynagrodzeń.

– W związku z podtrzymaniem przez związki zawodowe postulatów wdrożenia podwyżki wynagrodzeń z dniem 1 kwietnia 2022 roku, Strony w dniu 1 marca 2022 roku podpisały protokół kończący dialog społeczny – poinformowano.

Przypomnijmy, że podczas spotkanie zarządu PKP Cargo z przedstawicielami strony społecznej, które odbyło się 31 stycznia 2022 r., związki zawodowe oczekiwały podpisania porozumienia ws. podwyżek do końca lutego 2022 r.