Referendum Strajkowe w PKP Cargo

Referendum Strajkowe w PKP Cargo

Związki zawodowe działające w PKP Cargo postanowiły zawiązać Międzyzwiązkowy Komitet Referendalno-Strajkowy i przeprowadzić Referendum Strajkowe, które zostanie przeprowadzone w terminie 28 marca 2022 – 8 kwietnia 2022 roku.

Międzyzwiązkowy Komitet Referendalno-Strajkowy poinformował, że podczas rozmów, które odbyły się 23 marca 2022 r. w ramach sporu zbiorowego w PKP Cargo nie doszło do zawarcia porozumienia.

– Wobec braku jakiejkolwiek propozycji Zarządu zmierzającej do rozwiązania sporu zbiorowego związki zawodowe biorące udział w sporze postanowiły zawiązać Międzyzwiązkowy Komitet Referendalno-Strajkowy – napisano w komunikacie.

W skład Międzyzwiązkowego Komitetu Referendalno-Strajkowego wchodzą:

 • Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy
 • Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A.
 • Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce
 • Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru
 • Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych
 • Krajowy Sekretariat Kolejarzy NSZZ „Solidarność 80″
 • Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP
 • Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP
 • Związek Zawodowy Administracji PKP
 • Związek Zawodowy Kolejarzy w Przemyślu
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego „Kontra”

W referendum pracownicy odpowiedzą na pytanie:

Czy jesteś za przeprowadzeniem strajku w PKP Cargo S.A. w przypadku niespełnienia przez Zarząd PKP Cargo następujących żądań zgłoszonych w sporze zbiorowym wszczętym pismem z dnia 1 marca 2022 roku:

Wdrożenia z dniem 1 kwietnia 2022 r podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 600 zł dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg wskaźnika. Podwyżki wynagrodzeń powinny objąć wszystkich pracowników Spółki wg stanu zatrudnienia na dzień 1 kwietnia 2022 r.