Zarząd PKP PLK już w pełnym składzie

Zarząd PKP PLK już w pełnym składzie

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe powołała sześciu członków zarządu spółki. Postępowanie na wybór sześciu Członków Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Rada Nadzorcza wszczęła 21 lutego br.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu:

 • Michała Gila na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji;
 • Małgorzaty Kuczewskiej-Łaski na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych;
 • Krzysztofa Waszkiewicza na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury;
 • Marcina Mochockiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji;
 • Macieja Kaczorka na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju;
 • Piotra Kubickiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. transformacji cyfrowej.

Rada Nadzorcza w terminie i zgodnie z procedurą dokonała wyboru sześciu członków Zarządu. Przed nowym kierownictwem PLK SA jest wiele wymagających i trudnych zadań. Rada Nadzorcza liczy, że nowi członkowie Zarządu we właściwy sposób poprowadzą Spółkę przez strategiczne obszary jej działalności – powiedział Jakub Majewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pełny skład Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.:

 • Piotr Wyborski – Prezes Zarządu;
 • Michał Gil – Członek Zarządu – dyrektor ds. eksploatacji;
 • Małgorzata Kuczewska-Łaska – Członek Zarządu – dyrektor ds. finansowych;
 • Krzysztof Waszkiewicz – Członek Zarządu – dyrektor ds. utrzymania infrastruktury;
 • Marcin Mochocki – Członek Zarządu – dyrektor ds. realizacji inwestycji;
 • Maciej Kaczorek – Członek Zarządu – dyrektor ds. strategii i rozwoju;
 • Piotr Kubicki – Członek Zarządu – dyrektor ds. transformacji cyfrowej.

Co wiemy o członkach zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe

Michał Gil – Członek Zarządu, dyrektor ds. eksploatacji PKP Polskich Linii Kolejowych

Magister inżynier kierunku transport w specjalności sterowanie ruchem. Od 19 lat związany
z branżą transportu kolejowego. W PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. zatrudniony na stanowiskach związanych z ruchem kolejowym i eksploatacją. Od 2021 roku dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym.

 Małgorzata Kuczewska-Łaska – Członek Zarządu, dyrektor ds. finansowych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego oraz studiów MBA w International Executive Development Center w Bledzie (Słowenia). Członek największej na świecie organizacji zrzeszającej zawodowych księgowych – The Chartered Institute of Management Accountants z siedzibą w Londynie, z tytułem: The Chartered Global Management Accountant.

Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej KPMG. Następnie pracowała jako menedżer i dyrektor inwestycyjny w firmach zarządzających funduszami inwestycyjnymi: Westfund i PTP – Kleinwort Benson. Była też kontrolerem finansowym oraz dyrektorem finansowym w kilku polskich spółkach produkcyjnych. W latach 2002-2007, 2009-2013 oraz w 2016 roku pełniła funkcję prezesa zarządu oraz członka zarządu ds. finansowych w spółkach branży kolejowej: Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (dziś Polregio S.A.) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Krzysztof Waszkiewicz – Członek Zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ukończył studia na kierunku transport o specjalności sterowanie ruchem kolejowym. W PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracuje od marca 2015 r. W trakcie pracy w Spółce pełnił obowiązki na stanowiskach związanych z branżą drogową – ostatnio Zastępcy Dyrektora Biura Dróg Kolejowych ds. utrzymania, a wcześniej m.in. na stanowiskach Dyrektora Projektu, Naczelnika Wydziału.

Jego dotychczasowe obowiązki zawodowe obejmowały zarządzanie podległym zespołem  w celu zapewnienia właściwego poziomu utrzymania infrastruktury oraz jej właściwych parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Uczestniczył w nadzorowaniu określania zasad planowania robót, potrzeb materiałowych, wykorzystania materiałów staroużytecznych, zasad podziału środków przeznaczonych na utrzymanie, jak również w nadzorowaniu umów na utrzymanie infrastruktury. Brał udział we wdrożeniu prędkości 200 km/h na linii kolejowej nr 9.

Marcin Mochocki – Członek Zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania.

Specjalista w dziedzinie infrastruktury z bogatym doświadczeniem zawodowym. Karierę rozpoczął w EY, gdzie jako członek zespołu doradztwa infrastrukturalnego realizował liczne projekty dla sektora kolejowego, lotniczego i drogowego. Następnie, w PKP S.A., odpowiadał za nadzór nad realizacją strategicznych projektów inwestycyjnych dla całej Grupy PKP, skupiając się na modernizacji i rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce.

W latach 2013-2016 w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A., pełnił funkcje Pełnomocnika Zarządu oraz Członka Zarządu, odpowiadał m.in. za realizację inwestycji w ramach unijnej perspektywy finansowej wdrażanej w latach 2007 – 2015.

W latach 2016-2024 związany z IPOPEMA Financial Advisory, jako ekspert od projektów infrastrukturalnych, zajmujący się wdrażaniem kompleksowych przedsięwzięć inwestycyjnych, modelowaniem finansowym, doradztwem biznesowym i finansowym.

dr inż. Maciej Kaczorek – Członek Zarządu, dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją logistyka i technologia transportu kolejowego, studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie projektowania infrastruktury kolejowej oraz European Training Centre for Railways (ETCR) na College of Europe w Brugii. W 2022 r. uzyskał na Politechnice Warszawskiej stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych  w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Od ponad 15 lat związany z branżą transportową. W latach 2022 – 2024 pełnił funkcję członka zarządu w Mobility Solutions sp. z o.o. W latach 2020 – 2022 współpracował jako niezależny konsultant z biurami projektowymi i firmami doradczymi. W okresie od 2018 do 2020 r. związany był z Centralnym Portem Komunikacyjnym, gdzie odpowiadał za pion ds. rozwoju kolei. W latach 2010 – 2018 pracował w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A., w tym w latach 2012 – 2018 na stanowiskach menedżerskich, również jako przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego. Od 2006 do 2009 r. zdobywał doświadczenie działając w strukturach przewoźnika kolejowego.

Ekspert ds. planowania i zarządzania strategicznego specjalizujący się w zagadnieniach planowania transportu. Uczestniczył zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy  w wielu projektach doradztwa technicznego i biznesowego oraz analiz i badań ewaluacyjnych dla sektora transportu, w szczególności kolejowego. Prowadzi działalność naukową  i dydaktyczną współpracując z Politechniką Warszawską i Politechniką Krakowską

Piotr Kubicki – Członek Zarządu, dyrektor ds. transformacji cyfrowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie o specjalności Menedżer IT. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ukończył studia podyplomowe
w zakresie zarządzania projektami IT. Obecnie w trakcie doktoratu z zakresu cyberbezpieczeństwa związanym z  systemem FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) na Politechnice Warszawskiej.

Od ponad 25 lat związany z branżą kolejową, telekomunikacyjną i energetyczną, odpowiadając za zarządzanie i wdrażanie projektów z obszarów telekomunikacji, cyberbezpieczeństwa oraz informatycznych. W latach 2011 – 2013 pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w TK Telekom sp. z o.o., w latach 2013 – 2015 Dyrektor ds. Rozwoju w ATEM – Polska Sp. z o.o., a w latach 2015 – 2021 Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w firmie Technitel Polska S.A. W okresie ostatnich dwóch lat Doradca Zarządu w firmie NetWorks Sp. z o.o., spółce odpowiedzialnej za budowanie, rozwój i utrzymanie infrastruktury sieci komórkowych.

Ekspert ds. infrastruktury krytycznej oraz aktywny uczestnik współpracy branżowej w zakresie przygotowania pilotażu wdrożenia systemu FRMCS na polskiej kolei.