Wizyta Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym w CEMM

Wizyta Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym w CEMM

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym – posłanka Paulina Matysiak, wraz z grupą współpracowników odwiedziła Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Celem wizyty było zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi zwiększającymi bezpieczeństwo w ruchu kolejowym.

Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra oprowadził gości po centrum. Zademonstrował pracę 3 symulatorów, w tym jednego pracującego w unikalnej formule 360o, pozwalającej na oglądanie widoku wokół lokomotywy manewrowej. W obiekcie znajdują się również komfortowe sale egzaminacyjne oraz zaplecze socjalne. Pomieszczenia, jak i same symulatory, zostały zaprojektowane i wykonane ściśle na potrzeby CEMM, dzięki czemu wnętrza i zastosowane rozwiązania odpowiadają na potrzeby zarówno egzaminatorów, jak i kandydatów.

Zgodnie z przepisami od 2023 roku Prezes Urząd Transportu Kolejowego pełni nadzór nad egzaminowaniem maszynistów i monitorowaniem spraw związanych z ich kwalifikacjami. Pierwszy egzamin w nowej formule odbył się na początku kwietnia. Egzamin na licencję maszynisty trwał 200 minut i składał się ze 100 pytań testowych. Do zdania potrzebne jest uzyskanie minimum 75 ze 100 możliwych punktów, jednak w poszczególnych częściach trzeba poprawnie odpowiedzieć na minimum połowę pytań. Wyjątkiem jest część poświęcona sygnalizacji stosowanej w transporcie kolejowym – tu nawet jeden błąd oznacza ocenę negatywną z całego egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest w pełni elektronicznie z wykorzystaniem tabletów obsługiwanych przez system teleinformatyczny obsługujący krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Sale przeznaczone do przeprowadzania egzaminu są odizolowane akustycznie od innych pomieszczeń umożliwiając niezakłócone zdawanie. Jednorazowo w salach może być egzaminowanych 25 osób. Goście mogli osobiście przekonać się, w jaki sposób przebiega egzamin, jaki jeździ się na symulatorach oraz w jaki sposób wyglądać będzie egzamin na licencję i świadectwo maszynisty.