Mieszkańcy Łęcznej i Włodawy zyskają wygodny dojazd do Lublina

Mieszkańcy Łęcznej i Włodawy zyskają wygodny dojazd do Lublina

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego połączenia kolejowego między Lublinem a Łęczną oraz rewitalizację trasy Chełm – Włodawa. Szacowana wartość obu projektów z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. to ok. 1,2 mld zł.

Połączenie kolejowe Łęcznej z Lublinem zapewni budowa nowej, zelektryfikowanej linii kolejowej, Lublin Lotnisko – Łęczna/LW Bogdanka. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla nowej linii. Mieszkańcy zyskają wygodny dojazd do stolicy województwa w ok. 40 minut. Budowa wpłynie na poprawę przewozów towarowych – nowa linia obejmuje także odcinek od Łęcznej do Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance. Łącznie w ramach projektu powstanie 25 km jednotorowej linii.

Pociągi pojadą z maksymalną prędkością 120 km/h i zatrzymają się na 12 nowych i dostępnych dla wszystkich pasażerów stacjach i przystankach – Lublin Lotnisko, Trzeszkowice, Krzesimów, Ciechanki Krzesimowskie, Łęczna Szpital, Łęczna Akacjowa, Łęczna Polna, Łęczna, Stara Wieś, Turowola, Puchaczów, Bogdanka. Szacowana wartość projektu to ok. 736 mln zł.

PLK ogłosiły też przetarg na dokumentacje projektową rewitalizacji trasy między Chełmem a Włodawą wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego we Włodawie. Projekt o szacowanej wartości ponad 500 mln zł obejmuje odnowienie ok. 41 km linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm – Okuninka Białe oraz budowę ok. 10 km jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej przez Okuninkę do Włodawy. Pociągi pojadą z prędkością do 120 km/h. Czas przejazdu między Włodawą a Chełmem wyniesie ok. 53 min.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie przywrócenie regularnych połączeń pasażerskich na tej linii. W ramach prac planowana jest modernizacja 9 przystanków: Koza-Gotówka, Karolinówka, Ruda-Huta, Ruda-Opalin, Uhrusk, Wola Uhruska, Stulno, Sobibór, Okuninka Białe oraz budowa stacji Włodawa Miasto. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Oba projekty mają powstać do końca 2026 roku, a budowa rozpocznie się w 2027 r.

To kolejne postępowania przetargowe w woj. lubelskim z rządowego „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.” W marcu br. ogłoszone zostało postępowanie na budowę nowej linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w Kraśniku, a w maju br. na opracowanie dokumentacji projektowej na elektryfikację linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin.

Program Kolej Plus w woj. lubelskim

Województwo lubelskie jest największym beneficjentem środków Programu Kolej Plus – łączna wartość projektów w regionie to ok. 3,5 mld zł. Na Lubelszczyźnie do realizacji zakwalifikowano 5 projektów obejmujących utworzenie nowego połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/KWK Bogdanka, rewitalizację połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa, elektryfikację linii nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zamość Szopinek wraz z odbudową i elektryfikacją łącznicy kolejowej omijającej stację Zawada, budowę linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj oraz elektryfikację linii Łuków – Lublin Północny.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja przyniesie poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.