W Czechach nadchodzi cyfrowa rewolucja. Od 2025 r. cześć linii tylko pod nadzorem ETCS

W Czechach nadchodzi cyfrowa rewolucja. Od 2025 r. cześć linii tylko pod nadzorem ETCS

Drážní úřad przekazał do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego informację o planowanym wyłączeniu systemów klasy B na części linii kolejowych w Republice Czeskiej. Wyłączenia będą następować systematycznie od 1 stycznia 2025 r.

Od początku 2025 r. po wskazanych liniach będą mogły poruszać się wyłącznie pojazdy wyposażone w działający i kompatybilny system ETCS. System ETCS będzie w pełni funkcjonował po przeprowadzeniu testów kompatybilności ESC/RSC. Testy powinny zostać przeprowadzone dla każdego typu pojazdu.

Odcinki, na których systemy klasy B będą wyłączane od 1 stycznia 2025 r.:

 • Kolín – Praga (Praha-Libeň);
 • Praha-Běchovice Blatov – Praha-Běchovice;
 • Česká Třebová – Kolín;
 • Brzecław – Modřice;
 • Hrušovany u Brna – Židlochovice;
 • Hustopeče u Brna – Šakvice;
 • Adamov – Česká Třebová;
 • Prosenice – Česká Třebová;
 • Bogumin (miasto znajduje się przy granicy polsko-czeskiej) – Lipník nad Bečvou;
 • Przerów – Brzecław;
 • Przerów – Dluhonice;
 • Prosenice – Przerów.

Po dalszych negocjacjach z przedstawicielami zarządców infrastruktury, przewoźników i dostawców sprzętu mogę powiedzieć, że posunęliśmy się naprzód w przygotowaniach do wyłącznej eksploatacji. Sytuacja na linii Ołomuniec-Uničów poprawiła się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, na innych liniach kontynuowane są testy systemu, a przewoźnicy otrzymują dodatkowe lokomotywy wyposażone w pokładową część ETCS. Jesteśmy bliżej wyłącznej eksploatacji europejskiego systemu sygnalizacji na wybranych odcinkach korytarzy I i II oraz łączącej go odnogi Přerov – Česká Třebová od 1 stycznia 2025 r. – mówi minister transportu Martin Kupka.

Na odcinku Bogumin – Lipník nad Bečvou, który znajduje się najbliżej Polski, wyłączenie systemu ETCS przewidziane jest na grudzień 2026 r.

Informacja o wyłączaniu systemów klasy B została uwzględniona w Krajowym Planie Wdrażania TSI Sterowanie z 2017 r. oraz była systematycznie przekazywana przez władze Republiki Czeskiej oraz zarządców infrastruktury.