W 2021 r. koleją podróżowało 245,1 mln pasażerów

W 2021 r. koleją podróżowało 245,1 mln pasażerów

W 2021 r. koleją podróżowało 245,1 mln pasażerów. W porównaniu z 2020 r. na przejazd pociągiem zdecydowało się o ponad 35,7 mln osób więcej, co oznacza wzrost o 17%. W całym 2021 r. kolej przewiozła 73% liczby pasażerów z 2019 r. – czasu przed wybuchem pandemii.

W 2021 r. zdecydowana większość przewoźników realizujących regularne przewozy pasażerskie odnotowała wzrost liczby pasażerów w porównaniu z 2020 r. Więcej pasażerów wybrało kolej zarówno w przypadku podróży na większe odległości, jak również jako transport miejski, aglomeracyjny czy regionalny.

– Rok 2021 w przewozach pasażerskich zamknął się na poziomie 245,1 mln pasażerów. Wynik ten jest wyższy od odnotowanego w 2020 r. (209,4 mln). Liczba podróżnych jest jednak wciąż odległa od poziomu 335,9 mln z 2019 r. Nie wiemy kiedy uda się wrócić do poziomu przewozów sprzed pandemii. Tutaj nie wystarczy tylko jakość, komfort i bezpieczeństwo. Potrzebna jest bardzo dobra oferta oraz działania przede wszystkim promocyjne – dotyczy to również ceny świadczonych usług. Dlatego dla przewoźników pasażerskich najbliższe lata będą pełne wyzwań związanych ze zmianami społecznymi, które spowodowała lub przyspieszyła pandemia. Praca zdalna może stać się standardem, podobnie jak nauka np. na uczelniach. Powoduje to mniejszą potrzebę przemieszczania się. Część dotychczasowych pasażerów trwale rezygnuje z transportu publicznego, inni będą wykorzystywać go tylko okazjonalnie – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Zestawiając dane z 10 lat można zauważyć, że wzrost liczby pasażerów w porównaniu z 2020 r. nie przywrócił jeszcze przewozów pasażerskich do poziomu sprzed pandemii.

 

Liczba pasażerów w kolejowych przewozach pasażerskich w latach 2012 – 2021 [mln osób]

Porównanie kwartałów

W 2021 r. pod względem liczby przewiezionych pasażerów najsłabszy okazał się I kwartał z ponad 43 mln przewiezionych osób. Nie powinno to dziwić, mając na uwadze wyniki w 2020 r. po wybuchu pandemii. Najlepiej (zgodnie z tendencją z wcześniejszych lat) wypadł III kwartał, z ponad 73 mln osób przewiezionych koleją. Na taki wynik wpłynęły głównie miesiące letnie ze względu na sezon urlopowy i związane z tym wyjazdy wakacyjne. Zmieniające się ograniczenia w innych państwach i związana z tym niepewność sprawiły, że zyskała turystyka krajowa, w tym transport kolejowy.

Porównanie liczby pasażerów w latach 2019 – 2021 w poszczególnych miesiącach [mln osób]

Dynamika zmiany miesiąc do miesiąca

Pierwsze trzy miesiące 2021 r. w przewozach pasażerskich to kilkuprocentowe wzrosty miesiąc do miesiąca. W kwietniu nastąpił spadek w porównaniu z marcem (-8,2%), przy czym podobna zmiana liczby pasażerów pomiędzy tymi miesiącami jest już stałą tendencją. Od maja do sierpnia w ujęciu procentowym liczba pasażerów wzrastała miesiąc do miesiąca. Maj to miesiąc z najwyższą (+35,5%) dynamiką wzrostu miesiąc do miesiąca. We wrześniu zgodnie z tendencją sezonową odnotowano nieznaczny spadek (-0,1%).

Październik z wynikiem 27 mln przewiezionych pasażerów okazał się najlepszym miesiącem 2021 r. i miesiącem z najwyższą liczbą pasażerów od lutego 2020 r., czyli okresu przed wybuchem pandemii. Ostatnie 2 miesiące 2021 r. zamykają rok z kilkuprocentowymi spadkami miesiąc do miesiąca – co również jest sezonową regułą w przewozach pasażerskich. Grudzień z liczbą 22,6 mln pasażerów okazał się miesiącem o największej dynamice spadku wobec miesiąca wcześniejszego (-10,1%).

Dynamika zmiany liczby pasażerów w stosunku do miesiąca poprzedniego

W 2021 r. praca przewozowa wyniosła 15,9 mld pasażerokilometrów i była o 3,2 mld wyższa (+26%) rok do roku. Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość ponad 178 mln pociągokilometrów, co jest wynikiem o 17,8 mln wyższym (+11%) w porównaniu z rokiem 2020. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera w 2021 r. wyniosła 64,8 km – o 4,4 km więcej (+7,3%) w stosunku do średniej odległości odnotowanej w 2020 r.