243,6 mln ton ładunków przewieziono koleją w 2021 r.

243,6 mln ton ładunków przewieziono koleją w 2021 r.

Transport towarowy w sektorze kolejowym charakteryzował się w 2021 r. pozytywnym trendem wzrostowym, pomimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19. W minionym roku przewiezionych zostało 243,6 mln ton ładunków. Przełożyło się to na wzrost o 20,4 mln ton (9,1%) porównując z 2020 r.  

– W przewozach towarowych w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. sytuacja była stabilniejsza, na rynku nie było już takiej dozy niepewności, a przewoźnicy dostosowali się do nowych realiów. Słabszymi miesiącami były jedynie styczeń i luty, ale od marca przewozy były już na stabilnym poziomie. W ostatniej dekadzie jedynie w 2018 r. została przewieziona większa masa towarów. Mimo to zauważalna jest tendencja utraty przez transport kolejowy udziałów w rynku względem transportu drogowego. W Polsce z roku na rok sukcesywnie zwiększa się masa i wolumen przewiezionych dóbr, jednak dane pokazują, że to transport drogowy w głównej mierze jest beneficjentem tych zmian. W perspektywie całego rynku niepokojący jest fakt, że transport towarów koleją jest ciągle za mało konkurencyjny w stosunku do transportu drogowego-  komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W ostatnim dziesięcioleciu tylko w 2018 r. masa przewiezionych ładunków była większa niż w minionym roku. Taki wynik udało się osiągnąć w czasie kolejnych wyzwań, jakie przed całą gospodarką stawiała pandemia koronawirusa.

Masa ładunków w kolejowych przewozach towarowych w latach 2012 – 2021

 

Najmniejsze przewozy odnotowano w styczniu i lutym, w którym jako jedynym miesiącu w 2021 r. wynik przewozowy był niższy o 0,05% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r. Od marca przewozy towarowe zaczęły się umacniać, aby do końca roku utrzymać się na stabilnym poziomie. W drugiej połowie roku we wszystkich miesiącach masa przewożonych towarów przekraczała 20 mln ton.

Niemal 2/3 przewoźników, którzy działali w 2020 r., odnotowało wzrost przewozów o kilkadziesiąt, a nawet o kilkaset procent. W 1/3 spółek nastąpiły spadki, jednak były one minimalne. Trzech przewoźników odnotowało spadki o 100%, nie wykazując w 2021 r. żadnych przewozów.

W 2021 r. praca przewozowa wzrosła w stosunku do 2020 r. o 7,2%. Przewoźnicy wykonali pracę na poziomie 56 mld tonokilometrów. Podobnie jak w przypadku przewiezionej masy, parametr ten był większy na koniec 2021 r.
niż w dwóch poprzednich latach. W ostatniej dekadzie tylko w 2018 r. osiągnięta została większa wartość (59,6 mld tonokilometrów).

W wynikach miesięcznych spadek odnotowano jedynie w lutym (-4,9%). Największe wzrosty miały miejsce w kwietniu (19,9%), maju (14,3%) i lipcu (10,4%).

Porównanie przewiezionej masy ładunków w latach 2019 – 2021 w poszczególnych miesiącach [mln ton]

Praca przewozowa wyniosła niemal 56 mld tonokilometrów – wzrost o 3,8 mld tonokilometrów (7,2%). Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 81,6 mln pociągokilometrów, co oznaczało wzrost o 4,1 mln pociągokilometrów (5,3%). Średnia odległość przewozu ładunków wyniosła w 2021 r. 230 km – o 4 km mniej w porównaniu do 2020 r.