UTK przedstawił rodzaje przewozów pasażerskich w III kw. 2023 r.

UTK przedstawił rodzaje przewozów pasażerskich w III kw. 2023 r.

W  III kwartale 2023 r.pociągi przewiozły niemal 94,5 mln pasażerów. 96,5% podróżnych skorzystało z kolei w ramach przewozów o charakterze usług publicznych. Przewozy komercyjne obsłużyły połączenia dla 2,7% pasażerów, a z przewozów okazjonalnych skorzystało 0,8% podróżnych.

Charakter przewozów

Z przewozów PSC (na podstawie umów na świadczenie usług publicznych; PSC – Public Service Contract) w III kwartale skorzystało łącznie 91,2 mln osób. W porównaniu do III kwartału w 2022 r. był to wzrost o 3,3%. Komercyjnie spółki przewiozły 2,5 mln pasażerów (wzrost o 28,2%). Z przewozów okazjonalnych skorzystało natomiast 0,8 mln pasażerów (wzrost o 15,8%).

Udział pasażerów przewiezionych w ramach usług publicznych zmniejszył się o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z zeszłym rokiem (z 97,1% do 96,5%). Udział przewozów komercyjnych wzrósł o 0,5 punktu procentowego (z 2,2% do 2,7%), a przewozów okazjonalnych o 0,1 punktu procentowego.

Praca przewozowa

W III kwartale 2023 r. praca przewozowa wyniosła 7,3 mld pasażerokilometrów i była wyższa o 1,5% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. W zakresie przewozów o charakterze usług publicznych praca przewozowa osiągnęła 6,6 mld pasażerokilometrów, co oznacza wzrost o 0,5%. W przewozach komercyjnych spółki wykonały pracę na poziomie 0,7 mld pasażerokilometrów (wzrost o 13,1%), a w okazjonalnych 0,01 mld pasażerokilometrów (spadek o 41,1%).

Udział przewozów realizowanych na bazie usług publicznych w pracy przewozowej wyniósł 90,3% i zmniejszył się w stosunku do wyników sprzed roku o 0,9 punktu procentowego. Przewozy komercyjne stanowiły niemal 9,5% udziału w pracy przewozowej. To więcej o 1 punkt procentowy niż w III kwartale 2022 r. W przewozach okazjonalnych nastąpił spadek udziału o 0,1 punktu procentowego – do 0,2%.

Kategoria przewozów

Niemal w każdej kategorii przewozów pasażerskich wzrosła liczba podróżnych wobec III kwartału 2022 r. Z pociągów w kategorii „przewozy wojewódzkie i aglomeracyjne”, które obsługują zawsze zdecydowanie największą liczbę podróżnych, w III kwartale skorzystało 72,2 mln osób. To wzrost o 1,2% w ciągu roku. Ze wszystkich rodzajów połączeń kategorii „międzywojewódzkie” skorzystało 18,9 mln pasażerów i było to więcej o 11,8%. Z połączeń międzynarodowych z uwzględnieniem przejazdów w strefie transgranicznej skorzystało 2,6 mln podróżnych (wzrost o 27,3%). W ramach przewozów okazjonalnych pociągi przewiozły 0,8 mln pasażerów (wzrost o 19%).

Spadek liczby pasażerów przewoźnicy odnotowali tylko w kategorii „przewozy międzynarodowe osobowe” oraz „przewozy w strefie transgranicznej”. Liczba pasażerów spadła odpowiednio o 3,3% i 11,2%. Zdecydowany wzrost liczby pasażerów miał miejsce w przypadku połączeń międzywojewódzkich osobowych. Pasażerów było o 156,4% więcej (z 373 tys. do 956 tys.) w III kwartale 2023 r. niż tym samym okresie roku ubiegłego.

Klasa przewozów

Liczba pasażerów, którzy w III kwartale 2023 r. skorzystali z przejazdu I klasą, wyniosła ponad 1,8 mln (udział w łącznej liczbie pasażerów na poziomie 1,9%) i wzrosła o 24,7% w porównaniu do III kwartału 2022 r. Z wagonów lub miejsc drugiej klasy skorzystało łącznie 92,5 mln podróżnych (udział na poziomie 97,9%). Oznacza to wzrost o 3,6% w porównaniu do analogicznego kwartału rok wcześniej. Przejazd w wagonach sypialnych i w wagonach z miejscami do leżenia wybrała podobna liczba pasażerów – w obydwu przypadkach było to 85,1 tys. podróżnych. W obydwu kategoriach udział podróżnych stanowił 0,1% wszystkich pasażerów kolei w III kwartale 2023 r. Ich liczba zwiększyła się jednak w porównaniu do III kwartału 2022 r. – w wagonach sypialnych liczba pasażerów wzrosła o 18,1%, a w przypadku wagonów z miejscami do leżenia – o 52,6%.

Porównanie wyników III kwartału 2023 r. z wynikami w II kwartale 2023 r.

III kwartał przyniósł wzrosty w porównaniu z wiosną 2023 r.. W porównaniu z II kwartałem 2023 r. liczba pasażerów przewiezionych w ramach usług o charakterze publicznym była wyższa o 0,2 mln (0,2%). W przewozach komercyjnych liczba ta wrosła o 0,5 mln osób (22,3%).  Z przewozów okazjonalnych skorzystało o 0,2 mln (39%) pasażerów więcej niż 3 miesiące wcześniej.

Praca przewozowa wzrosła o 0,9 mld pasażerokilometrów (13,3%). W ramach usług PSC liczba pasażerokilometrów wzrosła o 0,7 mld  (12,2%). W przewozów komercyjnych ten wzrost wyniósł 0,1 mld pasażerokilometrów (24,2%), a w przewozach okazjonalnych wykonana praca była mniejsza o 3 mln pasażerokilometrów (-33,7%).

Wśród kategorii przewozów pasażerskich liczba pasażerów i praca przewozowa spadły w porównaniu do II kwartału 2023 r. w ramach „międzywojewódzkich przewozów osobowych” (o 2,8% pasażerów mniej) i „wojewódzkich przewozów osobowych i aglomeracyjnych” (o 3,3% pasażerów mniej). Duży wzrost podróżnych widać w przypadku kategorii „przewozów okazjonalnych” (39,1%), „międzynarodowych osobowych” (36,4%) i w „strefie transgranicznej” (32,2%).