UTK nowe szkolenia ABK konsultuje z przedstawicielami rynku

UTK nowe szkolenia ABK konsultuje z przedstawicielami rynku

W tym roku już ponad 1200 osób skorzystało z bezpłatnych szkoleń Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego przygotowuje kolejne zajęcia, a ich tematy konsultuje z przedstawicielami rynku kolejowego. By wskazać jakie są potrzeby szkoleniowe wystarczy wypełnić krótką ankietę.

Liczba uczestników szkoleń Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) w roku 2021 r. wynosi już 1224 osób! Łącznie w ramach ABK w zającach uczestniczyło niemal 2400 osób. To już ponad połowa z planowanej minimalnej liczby przeszkolonych. Realizację Projektu zaplanowano do 30 czerwca 2023 r. Do tego czasu planowana jest organizacja szkoleń prowadzonych zarówno przez trenerów wewnętrznych UTK jak również przez ekspertów zewnętrznych.

– Komunikacja z uczestnikami rynku kolejowego i szybkie odpowiadanie na pojawiające się trudności i wątpliwości, to ważny obszar działania UTK. Otwarta postawa pracowników Urzędu oparta na chęci dzielenia się ekspercką wiedzą pozwala nam nie tylko szybko rozwiązywać pojawiające się problemy ale również zapobiega ich powstawaniu – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Cieszy mnie, że przez ostatnie lata szkolenia organizowane przez UTK stały się nie tylko źródłem wiedzy dotyczącej zmian przepisów, ale przede wszystkim stały się platformą wymiany doświadczeń zawodowych pracowników branży kolejowej. Udało nam się stworzyć przestrzeń gdzie uczestnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi funkcjonowania systemu kolejowego – za co jestem wdzięczny wszystkim uczestnikom szkoleń – dodaje Prezes UTK.

By jak najtrafniej odpowiedzieć na potrzeby uczestników szkoleń, UTK przygotował ankietę. Jej wypełnienie zajmie do 5 minut. Udział w badani pozwoli lepiej planować tematykę szkoleń realizowanych w dalszym okresie realizacji projektu.

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) jest projektem wspófinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie: 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN.