Umorzenie postępowania wobec maszynisty po groźnym incydencie w Zabierzowie

Umorzenie postępowania wobec maszynisty po groźnym incydencie w Zabierzowie

Sąd Rejonowy w Krakowie wydał wyrok, w którym warunkowo umorzył na okres próby postępowanie w sprawie maszynisty PKP Intercity, któremu prokuratura przedstawiła zarzut nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

W dniu 13 grudnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, II Wydział Karny wydał wyrok, w którym postępowanie karne wobec oskarżonego o czyn opisany w części wstępnej wyroku, a stanowiący występek z art. 174 § 2 k.k. warunkowo umorzył na okres próby wynoszący 2 lata. Dodatkowo sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 10 000 zł tytułem świadczenia pieniężnego. Oskarżony będzie musiał także pokryć na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1993,84 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny, a postępowanie toczyło się z wniosku Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego – poinformowało Biuro Prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przypominajmy, w niedzielę, 26 czerwca 2022 r. na stacji w Zabierzowie dwa pociągi pasażerskie jechały naprzeciwko siebie po jednym torze.

Maszynista pociągu z Wrocławia do Krakowa pominął semafor wskazujący sygnał „stój” i zatrzymał się za nim, a dyżurna ruchu widząc całą sytuacje zatrzymała jadący z naprzeciwka skład z Przemyśla do Wrocławia.

Incydent spowodował blisko 2-godzinną przerwę w ruchu pociągów między Zabierzowem a Krakowem.