UIC o wyzwaniach stojących przed kolejami w Ameryce Północnej

UIC o wyzwaniach stojących przed kolejami w Ameryce Północnej

Spójna metodyka działań na wszystkich kontynentach w zakresie promocji kolei, realizacja projektów i rozwiązań technologicznych wzmacniających jej konkurencyjność i dostępność oraz popularyzacja kolei jako skutecznego środka do walki z globalnym ociepleniem – to priorytety działań UIC na najbliższe lata.

Podczas spotkania przewodniczący UIC Krzysztof Mamiński podkreślił kluczową rolę kolei w zakresie osiągnięcia celów klimatycznych, głównie poprzez dekarbonizację i cyfryzację usług transportowych. Jest to szczególnie ważne zagadnienie w kontekście wizji badawczej kolei w Ameryce Północnej, ukierunkowanej na tworzenie i transfer wiedzy, wprowadzanie innowacji, wspieranie rozwoju funkcjonalnego i technologicznego. Stowarzyszenie Kolei Amerykańskich (AAR) realizuje swoje główne cele poprzez finansowanie i prowadzenie programu strategicznych inicjatyw badawczych (SRI). Program ten utrzymuje kompleksowe portfolio dwudziestu inicjatyw, które podzielone są na trzy obszary: systemów infrastruktury, systemów mechanicznych i systemów operacyjnych. Inicjatywy pozwalają utrzymać kompetencje w kluczowych dziedzinach, takich jak utrzymanie torów, mostów i tuneli, taboru, ruchu pociągów, technologii inspekcji, mechanice eksperymentalnej i obliczeniowej, materiałoznawstwie oraz metalurgii i analityce.

– Aby właściwie uwidocznić zalety kolei na poziomach politycznym, gospodarczym, ale również społecznym, musimy realizować pionierskie projekty pilotażowe i wdrażać innowacyjne rozwiązania technologiczne na kolei, w taki sposób, aby była ona konkurencyjna i powszechnie dostępna, co pozwoli jej odgrywać kluczową rolę w całym łańcuchu dostaw oraz w przewozach pasażerskich i towarowych na świecie – powiedział Krzysztof Mamiński, przewodniczący UIC, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.