Tylko FPS Cegielski chce dostarczyć dwunapędowe pojazdy Lubuskiemu

Tylko FPS Cegielski chce dostarczyć dwunapędowe pojazdy Lubuskiemu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze otworzył ofertę na zakup dwóch nowych dwunapędowych (elektryczno-spalinowych) zespołów trakcyjnych. W postępowaniu zgłosił się tylko jeden producent.

Na sfinansowanie zamówienia samorząd zamierza przeznaczyć 57 135 651,35 zł brutto. Jedyną ofertę złożyła Fabryka Pojazdów Szynowych „Cegielski” , która łączenie za dostawę dwóch pojazdów oczekuje 73,8 mln zł brutto, w tym za pojazd dwuczłonowy 35 608 500 zł brutto oraz 38 191 500 za pojazd trójczłonowy.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, pojazdy muszą być nowe, zgodne z typami, które spełniają co najmniej wszystkie wymagania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) w zakresie opisanym w TSI PRM, TSI SRT, TSI NOI, TSI LOC&PAS oraz TSI CCS.

Przed odbiorem pojazdów Wykonawca będzie musiał przedstawić Zamawiającemu zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu wydane przez Agencję Kolejową UE lub Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego).

W przypadku przedstawienia Zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu wydanego na czas określony, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu zezwolenia z bezterminowym okresem ważności przed wygaśnięciem terminu ważności zezwolenia wydanego na czas określony.