Trzy oferty na przebudowę dworca Żytkowice

Trzy oferty na przebudowę dworca Żytkowice

PKP S.A. otworzyły oferty w postępowaniu na przebudowę dworca Żytkowice. Zgłosiło się trzech wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia spółka zamierzała przeznaczyć 2 340 764,34 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • A-Projekt – 8 255 760,00 zł  brutto,
  • Konsorcjum firm w składzie: WIMAKS HIŃCZA (lider), TOBUD Wiktoria Toczyłowska – 3 860 000,00 zł brutto,
  • Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak – 3 843 851,12 zł brutto.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę budynku dworca, budowę wiaty rowerowej dla 20 rowerów, wyburzenia i zamurowania otworów w ścianach istniejących i stropach, murowanie nowych ścian działowych.

W przebudowywanym budynku nastąpi zmiana części układu pomieszczeń. Przeniesiona zostanie poczekalnia, której będzie biletomat oraz bankomat,  zaprojektowano dwie nowe toalety dla podróżnych, przeprojektowano zaplecze socjalne dla pracowników. Zmodernizowane będzie pomieszczenia dróżnika i pomieszczeń dzierżawionych.

W obiekcie nie przewiduje się lokali dla najemców.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 55 tygodni od dnia zawarcia umowy. W czasie modernizacji pasażerowie będą korzystali  dworca tymczasowego.

Przypomnijmy, że jest to już trzecie podejście ws przebudowy obiektu. W pierwszym postępowaniu, które dotyczyło również przebudowy dworca Pionki Zachodnie wpłynęło siedem ofert. Wobec przekroczenia budżetu jaki był przeznaczony na realizację zamówienia PKP S.A. unieważniły postępowanie.

Kolejny przetarg został unieważniony z przyczyn proceduralnych związanych ze zmianami przepisów prawa.