PKP S.A. unieważniło przetarg na przebudowę dworców Pionki Zachodnie i Żytkowice

PKP S.A. unieważniło przetarg na przebudowę dworców Pionki Zachodnie i Żytkowice

Polskie Koleje Państwowe S.A. unieważniły przetarg na dworców Pionki Zachodnie i Żytkowice. Wszystkie złożone propozycje przekroczyły budżet jaki był przeznaczony na realizację zamówienia.

Na sfinansowanie tego zamówienia PKP S.A. przeznaczyły 3 005 829,98 zł brutto, zaś najtańsza oferta złożona przez firmę WIMAKS Sp. z o.o. Sp. k. opiewała na kwotę 4 516 560 zł brutto.

Głównym celem przebudowy dworców Pionki Zachodnie oraz Żytkowice była poprawa komfortu podróżnych oraz dostępności dla osób o ograniczonej mobilności, a także poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki i stanu technicznego budynków oraz ich bezpośredniego otoczenia.