Szwajcaria: pęknięcie koła wagonu było przyczyną wykolejenia w tunelu św. Gotarda

Szwajcaria: pęknięcie koła wagonu było przyczyną wykolejenia w tunelu św. Gotarda

Krajowy organ ds. bezpieczeństwa Szwajcarii (NSA Szwajcaria) opublikował alert bezpieczeństwa. Dotyczy on pęknięcia koła wagonu towarowego. Do zdarzenia doszło 10 sierpnia 2023 r. w tunelu bazowym Świętego Gotarda.

W trakcie przejazdu pociągu towarowego przewoźnika SBB Cargo AG z Chiasso do Bazylei doszło do pęknięcia koła pierwszego zestawu kołowego 11-tego wagonu w składzie. Pociąg zestawiony był z dwóch lokomotyw (BR 185) oraz 30 wagonów różnych typów. W wyniku pęknięcia, tuż przed stacją Faido, około 17 kilometrów od wjazdu do tunelu, nastąpiło wykolejenie wagonu i uderzenie w podkłady przed głowicą rozjazdową stacji. Ostatecznie konsekwencją uszkodzenia koła było wykolejenie i częściowe przewrócenie się w tunelu szesnastu wagonów znajdujących się w składzie pociągu.

Uszkodzenie koła nastąpiło w wagonie typu Laaiis z zestawami kołowymi typu BA 390 i hamulcem wyposażonym w kompozytowe wstawki hamulcowe typu LL. Od ostatniego przeglądu IS2 (program VPI 04) pod koniec 2017 r., zestaw kołowy przejechał około 140 000 km. Zgodnie z informacją zawartą w alercie trwa analiza metalurgiczna pękniętego koła.

Szwajcarska Komisja Dochodzeniowa ds. Bezpieczeństwa (STSB) opublikowała raport tymczasowy, który jest publicznie dostępny na stronie internetowej STSB. Na razie raport tymczasowy dostępny jest tylko w języku niemieckim i włoskim.

Do czasu sformułowania zaleceń w tej sprawie, podmioty użytkujące pojazdy ze wskazanym typem zestawu kołowego powinny podjąć działania mające na celu analizę możliwości wystąpienia analogicznej sytuacji, jak opisanej w alercie. Działania te powinny polegać na ocenie potencjalnego ryzyka wystąpienia opisanego zdarzenia oraz ewentualne wprowadzenie stosownych środków zaradczych.

Koleje Szwajcarskie zakładają, że tunel bazowy św. Gotarda nie będzie w pełni dostępny dla pociągów pasażerskich i towarowych do września 2024 roku.