SKM Trójmiasto ogłosiła przetarg na dostawę jednego ezta z prawem opcji na kolejne 9

SKM Trójmiasto ogłosiła przetarg na dostawę jednego ezta z prawem opcji na kolejne 9

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście ogłosiła przetarg na dostawę jednego fabrycznie nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie 9 kolejnych składów wraz z dostawą sprzętu przeznaczonego do unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru.

Spółka zastrzega, że termin dostarczenia pierwszego składu oraz pierwszej partii sprzętu nie może być późniejszy, niż 20 miesiące od dnia zawarcia umowy, a terminy dostaw kolejnych pociągów, przy założeniu, że częstotliwość dostarczania kolejnych eztów powinna być nie rzadsza niż, co dwa miesiące, tak aby do 31 października 2023 r. nastąpiła realizacja całego zamówienia wraz z prawem opcji.

Ezty przeznaczone będą do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym na trasie pomiędzy Gdańskiem Śródmieście a Rumią – linia kolejowa nr 250 zarządzana przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. i dalej na trasie pomiędzy Rumią a Lęborkiem – linia kolejowa 202 zarządzania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W przyszłości musi istnieć możliwość obsługi za pomocą zakupionych EZT linii kolejowych nr 248, 253, 214, 229 i 201 po ich elektryfikacji. Składy przeznaczone będą do obsługi pociągów o średnio-dobowym przebiegu min. 320 km.

SKM Trójmiasto chce aby pojazdy były sześcio lub ośmioczłowe. Każdy z nich powinien posiadać min. 340 miejsca siedzące oraz 560 na stojących. Wysokość podłogi w strefie wejście do pojazdu musi wynosić 960 mm. Prędkość maksymalna ustalona została na co najmniej 140 km/h.

Przy wyborze wykonawcy przewoźnik weźmie pod uwagę trzy kryteria: cenę – waga 95 %, współczynnik liczby osi napędnych do liczby wszystkich osi w każdym pojeździe – waga: 2,5 % oraz suma prześwitu pasażerskich drzwi zewnętrznych w każdym pojeździe – waga: 2,5 %.

Oferty można składać do 5 lipca 2021 r.