Railpool zabezpiecza ponad 1 mld euro na dalszy rozwój

Railpool zabezpiecza ponad 1 mld euro na dalszy rozwój

Railpool przedłużył dotychczasowe finansowanie w kwietniu 2022 r. i zapewnił dalsze środki na planowany rozwój firmy. Nowa struktura finansowania, o łącznym wolumenie około 1,07 mld euro, obejmuje równe części refinansowania istniejących pożyczek w ramach europejskich ofert prywatnych u różnych inwestorów instytucjonalnych o terminach zapadalności 12 i 20 lat oraz nową linię kredytową przyznaną przez banki dla ułatwiają dalszy rozwój.

– Niedawno zawarte długoterminowe finansowanie wzmacnia zaufanie naszych partnerów do solidnego i niezwykle pozytywnego rozwoju korporacyjnego Railpool. Dodanie nowego instrumentu CAPEX i włączenie kolejnych partnerów finansujących sprawia również, że finansowanie naszej ciągłej podróży do rozwoju ma szerszą bazę – wyjaśnia Ingo Wurzer, dyrektor finansowy w Railpool GmbH

Podczas wdrożenia Railpool był wspierany przez Bank Korporacyjny i Inwestycyjny Crédit Agricole (Crédit Agricole CIB) jako Sole Debt Advisor oraz Sole Green Advisor i Sole Placement Agent oraz KfW IPEX-Bank w różnych funkcjach agencyjnych (Facility Agent, Security Agent, Payment Agent i Przedstawiciel Inwestora).

– Jako partner Railpool mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy nadal uczestniczyć w strategicznym i ekologicznym rozwoju firmy. W wymagającym środowisku rynkowym ze względu na sytuację geopolityczną, wraz ze wszystkimi zaangażowanymi partnerami i inwestorami, z dużym sukcesem obraliśmy kurs na dalszy rozwój firmy – dodaje Olivier Desfontaines, Global Head of Rail Sector bei Crédit Agricole CIB.

– Dzięki temu finansowaniu na dużą skalę cieszymy się, że możemy wesprzeć naszego wieloletniego, cenionego klienta Railpool, w którego powstanie byliśmy zaangażowani, w kolejnym kamieniu milowym w procesie jego rozwoju – mówi Andreas Ufer, Członek Zarządu KfW IPEX-Bank. – Jednocześnie podkreśla to naszą pozycję jako jednego z wiodących podmiotów finansujących projekty transportu kolejowego w Europie – dodaje.

Oferta prywatna została zrealizowana przez Crédit Agricole CIB z sześcioma inwestorami. Oprócz Crédit Agricole CIB i KfW IPEX-Bank jako głównych banków, w finansowanie bankowe zaangażowanych jest osiem innych instytucji. Doradztwem prawnym przy tej transakcji były kancelarie CMS Hasche Sigle dla Railpool oraz Watson Farley & Williams dla banków i inwestorów instytucjonalnych.

Dodajmy, że na początku stycznia 2022 r. Railpool oraz Siemens Mobility podpisały umowę ramową na dostawę 100 lokomotyw wielosystemowych Vectron a pod koniec miesiąca Railpool zamówił kolejne 15 lokomotyw Traxx .