Przejazdy będą bezpieczniejsze dzięki nowym przepisom

Przejazdy będą bezpieczniejsze dzięki nowym przepisom

Rozpoczęły się konsultacje publiczne nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla przejazdów kolejowo-drogowych. Proponowane przepisy uwzględniają postulaty Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczące m.in. zastosowania nowoczesnych metod wykrywania przeszkód na przejazdach, a także stosowania dodatkowego oznakowania.

Przejazdy kolejowo-drogowe od lat pozostają miejscem newralgicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Średnio około 40% wszystkich wypadków na liniach kolejowych ma miejsce na skrzyżowaniach z drogami. Zdarzenia te odpowiadają również za około jedną trzecią wszystkich osób zabitych i ciężko rannych.

Przygotowany przez Ministra Infrastruktury projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla przejazdów kolejowo-drogowych powstał z myślą o poprawie bezpieczeństwa w tych miejscach.

Najważniejsze proponowane zmiany obejmują:

  • wprowadzenie obligatoryjnego zabezpieczenia przejazdów kat. B przed objeżdżaniem zamkniętych rogatek poprzez stosowanie wysp kanalizujących ruch, pasów separujących, obrzeży betonowych lub separatorów;
  • dopuszczenie stosowania nowoczesnych metod wykrywania przeszkód na przejeździe np. dzięki zastosowaniu technologii radarowych, obrazowania termicznego lub czujników podczerwieni;
  • dopuszczenie stosowania znaków o zmiennej treści, linii spowalniających (wibracyjnych), progów zwalniających lub dodatkowej kolorystyki nawierzchni drogowej na przejeździe;
  • umożliwienie zastosowania w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego i przejścia sygnalizatora S-1 (sygnalizator świetlny znany ze skrzyżowań drogowych).

Pełna treść projektu jest dostępna na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zakładana data wejścia w życie rozporządzenia to 21 września 2022 r. . Zakładana data wejścia w życie rozporządzenia to 21 września 2022 r.

Nowelizacja kodeksu wykroczeń również poprawia bezpieczeństwo

Od 1 stycznia w życie weszła nowelizacja ustawy Kodeks wykroczeń. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. podniesienia wysokości mandatów za wykroczenia związane z zachowaniem użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych:

  • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór kolejowych,
  • wjazd lub wejście na przejazd, gdy opuszczenie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte bądź ich podnoszenie nie zakończyło się,
  • wjeżdżanie bądź wchodzenie na tory w sytuacji, gdy nie ma możliwości opuszczenia przejazdu,
  • wjazd lub wejście na przejazd przy sygnale tego zabraniającym (czerwonym stałym, czerwonym migającym lub dwóm na przemian migającym sygnałom czerwonym).

Minimalna stawka mandatu za te wykroczenia wynosi 2 000 zł. W przypadku ponownego popełnienia w ciągu dwóch lat tego samego wykroczenia minimalna stawka mandatu wzrośnie dwukrotnie – do 4 000 zł.

W postępowaniu mandatowym policjant może wymierzyć mandat w wysokości maksymalnie do 5 000 zł (6 000 zł w przypadku zbiegu wykroczeń), jednak jeżeli o grzywnie orzekać będzie sąd jej wysokość może sięgnąć nawet 30 000 złotych. Nowe stawki mandatów są znacznie wyższe od obowiązujących do końca 2021 r., gdy można było otrzymać mandat w wysokości do 500 zł.