PKP Cargo przewiezie ponad 4 mln ton węgla dla Tauron Wydobycie

PKP Cargo przewiezie ponad 4 mln ton węgla dla Tauron Wydobycie

Ponad 4 miliony ton węgla z kopalń Tauron Wydobycia przewiezie PKP Cargo transportem kolejowym do elektrowni i elektrociepłowni Grupy Tauron, jak i do innych odbiorców na terenie całego kraju. Spółki podpisały nowe umowy transportowe  o wartości przekraczającej 100 mln złotych.

Oferty złożone przez PKP Cargo zostały wybrane, jako najkorzystniejsze w przetargu na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla na potrzeby Tauron Wydobycie. Przewoźnik podpisał  dwie umowy na przewozy kolejowe węgla ze spółką Tauron Wydobycie. Łączna wartość umów szacowana jest na blisko 107 mln zł brutto.

– Sprawny transport kolejowy paliwa węglowego z naszych trzech kopalń dla elektrowni  i elektrociepłowni to istotna składowa systemu bezpieczeństwa energetycznego, dlatego cieszymy się, że przetarg wygrał sprawdzony partner biznesowy w tym zakresie, co pozwoli na kontynuację wieloletniej współpracy – mówi Jacek Pytel, prezes zarządu Tauron Wydobycie.

Umowy obowiązywać będą do 30 kwietnia 2023 roku.  PKP Cargo realizować będzie przewozy 4,4 mln ton węgla, z czego blisko 3,9 mln ton to węgiel przeznaczony dla jednostek wytwórczych Tauron Wytwarzanie oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron w Zakładzie Górniczym Sobieski, Zakładzie Górniczym Janina oraz Zakładzie Górniczym Brzeszcze. Pozostała masa zrealizowana zostanie do innych odbiorców rozmieszczonych na terenie całej Polski.

– Bardzo dobrze oceniamy współpracę z Grupą Tauron, która jest jednym z kluczowych klientów PKP Cargo. Przewozy węgla to jedna ze strategicznych specjalizacji naszej spółki, z powodu której PKP Cargo jest istotnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski – zaznacza Władysław Szczepkowski, p.o. prezesa zarządu PKP Cargo.

Do obsługi kontraktu PKP Cargo wykorzystywać będzie standardowe wagony węglarki serii Ea oraz specjalistyczne wagony samowyładowcze typu Fa.