Posłowie apelują o podjęcie działań w sprawie przewozu rowerów w pociągach

Posłowie apelują o podjęcie działań w sprawie przewozu rowerów w pociągach

Posłowie wystosowali do Ministerstwa Infrastruktury interpelację, w której apelują o podjęcie działań, dzięki którym przewóz rowerów w pociągach byłby bardziej dostępny.

W ostatnich latach rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu – świadczy o tym między innymi rozpowszechnienie rowerów miejskich, a także sprzedaż rowerów, którą Główny Urząd Statystyczny szacuje na ponad milion sztuk rocznie.

– Wybór tego środka transportu powinien być wspierany przez państwo, ponieważ wpływa korzystnie zarówno na środowisko, jak i zdrowie podróżujących nim osób – czytamy w interpelacji posłów Tomasza Aniśko, Macieja Gduli, Klaudii Jachiry, Pauliny Matysiak, Franciszka Sterczewskiego, Małgorzaty Tracz oraz Urszuli Zielińskiej.

Jak piszą posłowie we wsparciu transportu rowerowego niezwykle istotne jest zapewnienie możliwości łączenia transportu rowerowego i kolejowego, tak aby istniała możliwość jak najbardziej komfortowego i bezproblemowego przewozu rowerów w pociągach.

– W wielu państwach – takich jak Dania czy Niemcy – łącznie transportu rowerowego i kolejowego jest powszechne i wspierane poprzez spójny system kształtowany przez państwo oraz firmy kolejowe – dodają.

Jak zaznaczają posłowie należy pamiętać, że przewóz rowerów w pociągach nie odbywa się wyłącznie w związku z ruchem turystycznym. Dla wielu podróżujących rower jest także środkiem transportu, za pomocą którego podróżują do szkoły czy pracy. Zwiększenie dostępności przewozu rowerów spowodowało, że dla jeszcze większej liczby osób rower stanowiłby atrakcyjną alternatywę wobec samochodu.

– Wciąż niemożliwe jest także przewożenie tandemów, co powoduje, że osoby niewidome nie mogą łączyć podróży rowerowych i kolejowych – zaznaczają w interpelacji przesłanej do Ministerstwa Infrastruktury.

Posłowie zwracają uwagę, że w Polsce każdy z przewoźników stosuje własne zasady przewozu rowerów w pociągach, a osoby chcące to zrobić często są zaskakiwane przez m.in. odrzucenie możliwości kupna biletu dla rowerów pomimo wolnych miejsc czy brak miejsc dla rowerów, o czym dowiadują się dopiero w momencie odjazdu. Ponadto na skutek wirusa SARS-CoV-2 wyłączona została część wagonów z możliwością przewozu rowerów.

– Niezwykle potrzebne jest zatem podjęcie działań, aby w spółkach kolejowych zależnych od Ministerstwa Infrastruktury zmieniły się dotychczasowe standardy dotyczące przewozu rowerów. W pierwszej kolejności niezbędne jest zwiększenie przestrzeni w pociągach, która przeznaczona jest dla przewozu rowerów. Następnie należy wprowadzić nowy, czytelny i spójny system oznaczenia miejsc, w których rowery mogą zostać umieszczone, tak aby pasażerowie i pasażerki mieli możliwość łatwiejszego znalezienia takiej informacji zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz wagonu. Takie działania powinny zostać wzmocnione poprzez polepszenie obsługi – przeszkolenie załóg pociągów czy uruchomienie specjalnego serwisu internetowego bądź infolinii – piszą w interpelacji posłowie.