Polregio organizuje w Olsztynie kurs na licencję maszynisty

Polregio organizuje w Olsztynie kurs na licencję maszynisty

Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie ogłasza nabór na kurs, którego celem jest przygotowanie kandydatów do egzaminu niezbędnego do uzyskania  licencji maszynisty.

Od kandydatów wymagane jest ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe, osoba musi być niekarana za przestępstwo umyślne oraz
spełniać wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2019 r.;

Przewoźnik planuje, że kurs rozpocznie się  2 grudnia 2022 r. i potrwa przez 15 weekendów (piątek-sobota-niedziela), w sumie 298 godzin. Wykłady odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów

Cena szkolenia wynosi 5 300 zł od osoby. Spółka dalej możliwość rozłożenia opłaty na raty. Dodatkowo koszt badań lekarskich to ok. 750 zł;

Cena szkolenia obejmuje wykłady, ćwiczenia, egzamin testowy oraz wniosek do UTK o wydanie licencji maszynisty.  Po zakończeniu szkolenia przystępuje się do egzaminu, po którym wydane zostanie „Świadectwo zdania egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty”.

Na zgłoszenia Polregio czekamy do 14 października 2022 r.