Podpisano umowę na dostawę automatów z przekąskami do wagonów COMBO

Podpisano umowę na dostawę automatów z przekąskami do wagonów COMBO

PKP Intercity podpisało ze spółką QUATTRO z Krakowa umowę na dostawę 30 automatów vendingowych. Postępowanie zawierał prawo opcji pozwalające na zakup kolejnych 118 urządzeń.

Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity poinformował „Kolejowy Portal, że umowa z wykonawcą została podpisana 24 listopada 2023 r. na kwotę wynikającą z postępowania przetargowego, czyli 5 103 000 zł netto dla zamówienia podstawowego.

Zgodnie z podpisaną umową PKP Intercity podejmie decyzję dot. prawa opcji w terminie 8 miesięcy od odebrania pierwszego automatu zamontowanego w wagonie (dla wariantu I opcji) lub w terminie 11 miesięcy od odebrania pierwszego automatu zamontowanego w wagonie (dla wariantu II opcji, tylko w przypadku nieskorzystania z prawa opcji w wariancie I) – tłumaczy  Nowak.

Przedstawiciel przewoźnika dodał, że terminy montażu automatów będą znane z początkiem 2024 r.

Z zamówienie podstawowe obejmowało:

  • dostawę fabrycznie nowych 30 sztuk automatów vendingowych, w tym: 15 sztuk automatów vendingowych na napoje zimne i przekąski oraz 15 sztuk automatów vendingowych na napoje ciepłe,
  • montaż automatów vendingowych wskazanych powyżej w 15 wagonach osobowych typu Combo,
  • świadczenie kompleksowych usług serwisowych automatów vendingowych przez okres 12 miesięcy od momentu odebrania pierwszego automatu vendingowego zamontowanego w Pojeździe,
  • kompleksowe przeszkolenie personelu z obsługi automatów vendingowych w wagonach osobowych typu Combo.

Prawo opcji w wariancie I polega na :

  • dostawie fabrycznie nowych 118 szt. automatów vendingowych tj.: 59 szt. automatów vendingowych na napoje zimne i przekąski oraz 59 szt. automatów vendingowych na napoje ciepłe,
  • montażu automatów vendingowych wskazanych powyżej w 45 wagonach osobowych typu Combo oraz w 14 EZT ED74,

Wariant II prawa opcji (w przypadku nieskorzystania z I wariantu prawa opcji) obejmuje świadczenie kompleksowych usług serwisowych automatów vendingowych dostarczonych w ramach zamówienia podstawowego przez okres kolejnych 48 miesięcy (liczonych od momentu zakończenia podstawowego okresu świadczenia usług serwisowych).

Przypomnijmy, że temat automatów vendingowych pojawił się w połowie czerwca 2019 r., kiedy to PKP Intercity ogłosiło dialog techniczny na dostawę takich maszyn. W kwietniu 2021 r. przewoźnik wystosował zapytanie o oferty na leasing 148 urządzeń. Wiedza przekazana przez uczestników pozwoliła zweryfikować oczekiwania spółki i ogłosić przetarg. Niestety w postępowaniu nie zgłosiła się żadna firma. Choć na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 16 482 135,26 zł brutto, a z prawem opcji 20 695 185,38 zł brutto przetarg został unieważniony.

W listopadzie 2021r. spółka ponownie ogłosiła zapytanie dotyczące takich maszyn. Decyzja ta zbiegła się z odbiorem ostatniego z 60 zamówionych wagonów COMBO. W maju 2022 r. przewoźnik ogłosił kolejne postępowanie na dostawa automatów vendingowych. W przetargu złożono jedną ofertę ale okazała się ona za wysoka i przetarg unieważniono. W czerwcu 2023 r. PKP Intercity ogłosiło kolejny przetarg, którym tym razem został rozstrzygnięty.

Dodajmy, że w między czasie przewoźnik ogłosił RFI dotyczące obsługi urządzeń. W sprawie obsługi i zaopatrywania automatów vendingowych odpowiedziała jedna firma.