PKP Intercity myśli o zakupie automatów na przekąski

PKP Intercity myśli o zakupie automatów na przekąski

PKP Intercity po ostatnim unieważnieniu postępowania na leasing 148 automatów vendingowych z przekąskami oraz napojami, ponownie ogłosiło zapytanie dotyczące takich maszyn. Tym razem w grę wchodzi również zakup urządzeń.

Przedmiotem zapytania o informację jest zakup przez PKP Intercity fabrycznie nowych 148 szt. automatów vendingowych, w tym 74 automatów vendingowych na napoje zimne i przekąski oraz 74 automatów vendingowych na napoje ciepłe lub leasing operacyjny bez opcji wykupu lub leasing  operacyjny  z  opcją  wykupu  przez  przewoźnika fabrycznie nowych automatów a także sukcesywna dostawa i montaż urządzeń w 60 wagonach osobowych typu Combo oraz 14 składach ED74, świadczenie kompleksowych usług serwisowych automatów, przeszkolenie personelu jak również demontaż i odbiór automatów vendingowych od przewoźnika po zakończeniu realizacji ewentualnej umowy (w przypadku wariantu leasingu bez opcji wykupu).

Spółka oczekuje także zapewnienie możliwości wygenerowania raportów z systemu telemetrii zawierających stan zatowarowania każdego automatu vendingowego na dowolny, wskazany przez PKP Intercity dzień (maksymalnie do 30 dni wstecz).

W ramach ewentualnej umowy potencjalny wykonawca byłby zobowiązany do sukcesywnej dostawy i montażu, bez odrębnego wynagrodzenia, automatów vendingowych w 14 EZT ED74, a także dostawy i montażu urządzeń we wszystkich 60 szt. wagonach Combo, które zostały odebrane przez po modernizacji, w najkrótszym terminie po podpisaniu ewentualnej umowy wg ustalonego pomiędzy PKP Intercity a potencjalnym wykonawcą harmonogramu.

Okres leasingu urządzeń stanowiących przedmiot ewentualnej umowy trwać będzie do 48 miesięcy z możliwością zastosowania prawa opcji w zakresie przedłużenia okresu o kolejne 12 miesięcy.

Termin składania informacji upływa w dniu 2 grudnia 2021 r. o godzinie 14:00. Ewentualne pytania można kierować do PKP Intercity do 25 listopada 2021 r. do godziny 14:00.

Przypomnijmy, że jest to kolejne zapytanie o oferty dotyczące 148 automatów vendingowych. Pierwsze RFI PKP intercity ogłosiło w połowie kwietnia 2021 r. Wiedza przekazane przez uczestników pozwoliła zweryfikować oczekiwania spółki i ogłosić przetarg. Niestety w postępowaniu nie zgłosiła się żadna firma. Choć na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 16 482 135,26 zł brutto, a z prawem opcji 20 695 185,38 zł brutto przetarg został unieważniony.