Jest przetarg PKP Intercity na leasing automatów z przekąskami i napojami

Jest przetarg PKP Intercity na leasing automatów z przekąskami i napojami

PKP Intercity ogłosiło postępowanie przetargowe na dostawę 148  automatów vendingowych w formie leasingu do 60 wagonów osobowych typu Combo i 14 składów ED74 wraz z usługą ich serwisowania i obsługą.

Nim przewoźnik ogłosił postępowanie, wystosował zapytanie o oferty na leasing 148 urządzeń. Po zakończeniu postępowania, w połowie lipca 2019 r. Agnieszka Serbeńska z zespołu prasowego PKP Intercity poinformowała „Kolejowy Portal”, że wiedza przekazane przez uczestników RFI pozwoliła zweryfikować oczekiwania spółki dotyczące zamówienia na automaty vendingowe.

Przedmiotem ogłoszonego zamówienia jest dostawa 148 automatów vendingowych w formie leasingu do 60 wagonów osobowych typu Combo i 14 składów ED74 wraz z usługą ich serwisowania i obsługą. Zamówienie obejmowało będzie swym zakresem leasing bez opcji wykupu fabrycznie nowych 74 szt. automatów vendingowych na napoje zimne i przekąski, oraz 74 szt. automatów vendingowych na napoje ciepłe.

W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnej dostawy i montażu urządzeń łącznie w 60 wagonach osobowych typu Combo oraz w 14 składach EZT ED74 będących własnością PKP Intercity. Wykonawca będzie również świadczył kompleksową usługę serwisową i dostarczonych automatów vendingowych wraz z ich zatowarowywaniem.

Do zadań firmy, która wygra przetarg będzie również należeć przeszkolenia personelu przewoźnika z podstawowej obsługi dostarczanych urządzeń a także umożliwienie wydawania poczęstunków awaryjnych z tych automatów przez drużyny konduktorskie PKP Intercity w sytuacjach nadzwyczajnych m.in. w ramach rekompensaty za np. znaczne opóźnienie pociągu, awarie klimatyzacji, awarie ogrzewania.

Okres leasingu automatów vendingowych trwać będzie od 24 do 48 miesięcy (podstawowy okres leasingu), z możliwością zastosowania prawa opcji w zakresie przedłużenia okresu leasingu o kolejne 12 miesięcy (rozszerzony okres leasingu).

Jak zaznacza przewoźnik, okres leasingu uzależniony jest od terminu dostawy i montażu poszczególnych automatów w pojazdach spółki i liczony będzie odrębnie dla każdego urządzenia, które zostanie dostarczone i zamontowany wagonach lub składach ED74, przy czym okres leasingu wszystkich automatów vendingowych zostanie zakończony w jednym terminie, tj. po upływie 48 miesięcy od odbioru przez PKP Intercity pierwszych dwóch automatów vendingowych w pojazdach przewoźnika lub w przypadku zastosowania prawa opcji – po upływie 60 miesięcy.

Oferty można składać do 12 października 2021 r. do godz. 12:00. O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: cena jednostkowa brutto opłaty leasingowej – waga 45 pkt, cena jednostkowa brutto opłaty za usługi serwisowe i obsługę – waga 45 pkt oraz cena jednostkowa brutto opłaty za wydawanie poczęstunków awaryjnych – waga 10 pkt.